โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2534 7947-8 โทร.ภายใน 2 7947-8


 
 ห้องตรวจพิเศษสูติกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ

 บริการ                 :  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30

 นัดหมายล่วงหน้า  :   0 2534 7947-8 โทร.ภายใน 2 7947-8

 ปรับปรุงข้อมูล      :   20/11/2562  10.00 น.

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

-

น.ท.หญิงมนญาดา เปลี่ยนคง

ร.อ.หญิง กัลยารัตน์ เพชรรัตน์
พญ.รติพร ฉัตรไชยาฤกษ์

น.อ.หญิง นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์

ร.อ.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล
นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
นพ.ศุภณัฏฐ์ บุญเยี่ยมเยียน
พญ.รติพร ฉัตรไชยาฤกษ์
พญ.รติพร ฉัตรไชยาฤกษ์
พญ.อารีรัตน์ สอนเสนาะ
ร.อ.หญิง กัลยารัตน์ เพชรรัตน์
นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
นพ.ศุภณัฏฐ์ บุญเยี่ยมเยียน
พญ.รติพร ฉัตรไชยาฤกษ์
พญ.อารีรัตน์ สอนเสนาะ

น.ท.หญิงมนญาดา เปลี่ยนคง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้บริการ
  • ตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์
  • ตรวจอัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์
  • ตรวจสุขภาพทารก(NST)
  • ตรวจอัลตร้าซาวด์ดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
  • อัลตร้าซาวด์ 4มิติ (US4D)
  • ตรวจเลือดคัดกรองดาวน์ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0 2534 7947-8 ,โทรภายใน 2 7947-8
 

  Hits: 721 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]