โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ

ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 2534 7180 ,โทร.ภายใน 2 7180


 
 อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล

 บริการ                 :  วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. ,วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.00

 นัดหมายล่วงหน้า  :  เวลา 1300 – 1600 โทร.0 2534 7180 ,โทร.ภายใน 2 7180

 ปรับปรุงข้อมูล      :   1/12/2562  10.00 น.

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์


-

น.อ.หญิง จารุวรรณ ตรียะวรางพันธ์

น.ท.หญิง กรองกาญจน์ ว่องคงคากุล
ร.อ.ปณต เกษมสุวรรณ
น.ท.พัทธชัย แจ่มผล
น.อ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์

น.ท.หญิง สาธนี งามสง่า

น.อ.หญิง จารุวรรณ ตรียะวรางพันธ์


-

หมายเหตุ : ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่ โทร. 0 2534 7180

  Hits: 4346 Rating( ) ( 24 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]