โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา 

การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)

NO.

 ชื่อเรื่อง

 ชื่อ-นามสกุล

 1

อุบัติการณ์ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกแรกเกิดโตเกินขนาด ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พญ.ณัฐกฤตา  แช่มลำเจียก

 2

ความชุกของภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกที่มีปัจจัยเสี่ยงของหน่วยทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พญ.ปริญดา  พุ่มดอกไม้

 3

Risk Scores for Prediction of Cesarean Delivery due to Cephalopelvic Disproportion in Bhumibol Adulyadej Hospital

พญ.ศศิธร  หมอยาดี

 4

ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก บริเวณข้อสะโพกในผู้สูงอายุ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช  (Risk factors for hip fractures in the elderly in Bhumibol Adulayadej hospital)

นพ.กิตติพงษ์  เศรษฐ์สัมพันธ์

 5

Outcome of treatment of open diaphyseal tibial fracture with broad lcp as a temporary external fixation

นพ.อารักษ์  ลิ่มตระกูล

 6

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการส่องกล้องกับผลตามมาของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ขอพูดเวลา 1400 เป็นต้นไปค่ะ)

พญ.ธิติมา  จรัณยานนท์

 7

การศึกษาภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ขอพูดเวลา 1400 เป็นต้นไปค่ะ)

พญ.ลลิลทิพย์  อมตกิตติ์

 8

อุบัติการณ์การเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกแรกเกิดอายุ 1 ชั่วโมง ซึ่งเกิดจากมารดาที่เป็นเบาหวานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พญ.อภิรดี  เนียมสกุล
 9

การศึกษาการผายปอดนวดหัวใจกู้ชีวิต ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พญ.เกษศิรินทร์  พุฒิโชติ

 10

การศึกษาความแตกต่างในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำด้วยถุงพลาสติกชนิดโพลีเอธิลีนและโพลีไพรพิลีนในทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนัก 1,000-2,500 กรัม ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นพ.อาคม  ไทยยานันท์

 11

ปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มีค่าแอ๊พการ์ต่ำในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พญ.ชิดชนก  ตั้งเจตน์

 12

การศึกษาระดับความรุนแรงของโรคและการให้ยาควบคุมโรคหืดในผู้ป่วยเด็กโรคหืดก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2550

พญ.ดารณี  ทวีถาวรสวัสดิ์


  Hits: 705 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประวัติหน่วย (3/8/2552)
 ผู้บริหาร (3/8/2552 10:11:32)
 บุคลากร (3/8/2552 10:13:41)
 งานวิจัย...ที่ผ่านมา (4/8/2552 10:38:20)
 การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์ (4/8/2552 11:24:27)
 งานวิจัยในปัจจุบัน (4/8/2552 11:40:14)
 เทคโนโลยื/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย (6/8/2552 8:56:08)
 ติดต่อรับข่าวสารหน่วย (6/8/2552 9:08:51)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]