ข่าวสารความภูมิใจ
 
รับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564-25 กรกฎาคม 2567
 
รับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561-25 กรกฎาคม 2564
 
การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557-20 ตุลาคม 2560
 
รางวัลรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.. ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1-3
 
รับรางวัลประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
พิธีรับประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น
 
ก.สาธารณสุข ชื่นชมการดำเนินงาน รพ.ฯ และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครื่อข่าย
 
Like! ทุกความดีมีคนเห็นเป็นที่ชื่นชม
 
สรรหา..มาฝาก
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   รับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564-25 กรกฎาคม 2567

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/827/6652/16567_A%20HA%202-65.jpg

      ซึ่งทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนีบัตรรูปแบบเสมือนจริง ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 8-11 มี.ค.65 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำโดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนีบัตรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

      โดยในครั้งนี้มีสถานพยาบาลที่สมควรได้รับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 287 แห่ง และเข้ามารับประกาศนีบัตร 257 แห่ง ได้แก่ สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า จำนวน 1 แห่ง การต่ออายุการรับรองขั้นก้าวหน้า จำนวน 3 แห่ง การผ่านการรับรองครั้งแรกจำนวน 16 แห่ง ผ่านการต่ออายุการรับรอง จำนวน  224 แห่ง มีสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง และผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอจำนวน 10 แห่ง มีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่านการรับรองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง