โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  ข่าวสาร...สรรหามาฝาก 

พิธีรับประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้ารับประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 "คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย" โดยรางวัลนี้ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และรับประทานโล่รางวัลไปเมื่อ 16 ส.ค.61

 

  Hits: 1443 [Rate it.]