ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก  แผนกเวชระเบียนและสถิติ  
 
 
 
 
 
 


    ท่านที่มีใบนัด มาตรงวันนัด สิทธิ์กรมบัญชีกลาง หรือเงินสด สามารถไปติดต่อที่ห้องตรวจได้เลย
     ท่านที่มาไม่ตรงนัด สามารถติดต่อขึ้นสิทธิ์การรักษาที่ เวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ หรือเวชระเบียนชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
 
  
สำหรับสิทธิ์ประกันสุขภาพ UC และสิทธิ์ประกันสังคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นสิทธิ์การรักษาได้ที่ช่อง 21 - 25 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ

 • ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ ให้บริการทั้งในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ(จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 1600–2000) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจอายุรกรรม โทร. 02 5347915-6 หรือโทรภายใน 27915-6
 • ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ ให้บริการทั้งในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ(จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 1600–2000) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0 2534-7925-7 , หรือโทร. 27925-7
 • ห้องตรวจทันตกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 3  ให้บริการทั้งในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ(จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 1600–2000) ติดต่อสอบถามศูนย์ทันตกรรม โทร.02 5347933-4,27933
 • ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ อาคารคุ้มเกศ ชั้น 4 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7944-46
 • ศูนย์โรคไต อาคารคุ้มเกศ ชั้น 3 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02 534 7937-9
 • ห้องตรวจพิเศษสูติกรรม(กสก.) ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถาม โทร.02 534 7947-8 โทร.ภายใน 2-7947-8,02 534 7949-50 โทร.ภายใน 2-7949-50

  ให้บริการ
  • รักษาผู้มีบุตรยาก
  • ตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์
  • ตรวจอัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์
  • ตรวจสุขภาพทารก(NST)
  • ตรวจอัลตร้าซาวด์ดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน

  หมายเหตุ    กรณี มีปัญหาในการเข้ารับบริการตรวจรักษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิ์ประกันสังคม ติดต่อได้ที่
       
      
1. สำนักงานประกันสุขภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ชั้น 2 ตึกสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2534-7707 ในเวลาราชการ
       2. ศูนย์ประสานบริการ (Call Center)
           - ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
                 โทร. 0-2534-7661 , 0-2534-7662 และ 0-2534-7738 ตลอด 24 ชม.
           - ชั้น 2 ในเวลาราชการ โทร. 0-2534-7760 และ 0-2534-7734

 
 
 

   
     เรียนท่านผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้อำนวยความสะดวกในการรับบริการตรวจรักษา โดยให้ผู้ป่วยที่มีนัดติดตามการรักษา ที่มีสิทธิการรักษา เงินสด และบัตรจ่ายตรง สามารถออกสิทธิการรักษาได้ที่ห้องตรวจ ดังนี้

 1. ห้องตรวจสูตินารีเวชกรรม
 2. ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 3. ห้องตรวจตรวจโรคทั่วไป
 4. ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
 5. ห้องตรวจศัลยกรรม
 6. ห้องตรวจทันตกรรม
 7. ห้องตรวจจักษุกรรม
 8. ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 9. ห้องตรวจรังสีรักษา
 10. ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ
 11. ห้องตรวจข้าราชการ
 12. ห้องตรวจหน่วยตรวจพิเศษ
 13. ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกรรม

ผู้ป่วยสามารถแสดงสิทธิการรักษา (บัตรประจำตัวประชาชน บัตรสมาชิกจ่ายตรง ใบนัด) ที่ห้องตรวจได้ทันที


กรณีมีปัญหาในการใช้สิทธิ

     กรุณาติดต่อสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ช่องบริการหมายเลข 18 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7760

 

   การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

  การจองห้องธรรมดา

ผู้ป่วยที่มีนัดนอนโรงพยาบาลติดต่อ ศูนย์รับผู้ป่วยในของแต่ละแผนกเพื่อนัดหมายวัน เวลาในการเข้าพักรักษา

  การจองห้องพิเศษ

ผู้ป่วยที่ต้องการพักรักษาในห้องพิเศษ สามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่ ศูนย์จองห้อง ช่องหมายเลข 16 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

  การชำระค่ารักษาพยาบาล

ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเงินสด หรือผู้ป่วยที่มีส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล ให้ติดต่อชำระค่ารักษาทุก 3 วัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยเพื่อทราบยอดเงิน แล้วติดต่อชำระเงินที่หมวดดูแลเงินรายได้ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00-15.45 น. นอกเวลาราชการติดต่อชำระเงินได้ที่แผนกการเงิน หน้าห้องยา ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

  การเตรียมเอกสาร

  ผู้ป่วยหรือญาติเตรียมเอกสารการใช้สิทธิรักษาพยาบาล ส่งศูนย์เปลี่ยนสิทธิ ช่องหมายเลย 15 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรับเป็นผู้ป่วยใน


จำนวนทั้งหมด   10 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 

แนวทางปฏิบัติ  ระเบียบการรับผู้ป่วยห้องพิเศษ, ขั้นตอนการจองห้องพิเศษ ,การจัดลำดับการอนุมัติห้อง อ่านต่อ..

 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 

กระบวนการทำงานและโอกาสพัฒนา(GEN.8/GEN.9)
กระบวนการทำงานของหน่วยงาน (TOP-DOWN FLOW CHART)

 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  8 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]