โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    เวชระเบียน

จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน

จุดที่ 1  ห้องตรวจข้าราชการ อาคาร คุ้มเกศ  (เฉพาะสิทธิ์บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)
 • ให้บริการเวลา 07.00 - 11.00 น. ในวันเวลาราชการ
 • ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ห้องตรวจข้าราชการ อาคาร 8 ชั้น เฉพาะผู้ป่วยนัด
 • กรณีบัตรใหม่ ให้มาใช้บริการที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ หรือห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ


จุดที่ 2 ห้องตรวจประกันสังคม ประกันสุขภาพ
อาคาร 8 ชั้น
(เฉพาะสิทธิ์ประกันสังคม,สิทธิ์ประกันสุขภาพ)

 • ในวันเวลาราชการ ให้บริการเวลา 07.00 - 16.00 น. ,นอกเวลาราชการ เวลา 16.00 - 20.00 น.
 • ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ห้องตรวจ สลก1
  (ห้องตรวจโรคทั่วไปสิทธิ์ประกันสังคม,สิทธิ์ประกันสุขภาพ อาคาร 8 ชั้น)
 • กรณีบัตรใหม่ (นอกเวลาราชการ) ให้มาใช้บริการที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ
 • กรณ๊บัตรใหม่ ในเวลาราชการ ให้มาใช้บริการที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ

จุดที่ 3 ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ  อาคารคุ้มเกศ ชั้น 4 (เฉพาะสิทธิ์เงินสด และสิทธิ์บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)
 • ให้บริการเวลา 07.00 - 16.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ เฉพาะผู่ป่วยนัด
 • กรณีบัตรใหม่ ให้มาใช้บริการที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ หรือ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ

จุดที่ 4 ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ออกได้ทุกสิทธ์)
 • ให้บริการตลอด 24 ช.ม.
 • ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ,เวชศาสตร์การบิน, 
                       รังสีรักษา, กายภาพบำบัด, และห้องตรวจ สลก 1 นอกเวลาราชการ 

จุดที่ 5 ห้องเวชระเบียน ชั้น 2 บริเวณประตู 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (เฉพาะสิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ประกันสุขภาพ)
 • ให้บริการเวลา 07.00 - 15.00 น. ในวันเวลาราชการ
 • ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ ,สิทธิ์ประกันสังคม และใบส่งตัว
  จากคลินิกเครือข่าย หรือของหน่วยบริการสาธารณสุข ที่ใช้บริการตรวจรักษาที่ห้องตรวจ ชั้น 2

จุดที่ 6 ห้องเวชระเบียน ชั้น 2 บริเวณประตู 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ (เฉพาะสิทธิ์บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ,เงินสด ,บริษัทคู่สัญญา ,ประกันสังคม ,ประกันสุขภาพ ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  เท่านั้น)
 • ให้บริการเวลา 07.00 - 15.00 น. ในวันเวลาราชการ
 • ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องตรวจ ทุกห้องตรวจในวันเวลาราชการ

 หมายเหตุ

      **  เมื่อผู้ป่วยหรือญาติขึ้นสิทธิ์(vn) แล้วกรุณา ตรวจสอบ ห้องตรวจ,ชื่อ , นามสกุล ,สิทธิ์ในการรับการรักษา ให้ถูกต้อง จะมีผลต่อการสั่งยาโดยแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล: 17/02/2560


 

  Hits: 6387 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ(สิทธิ์ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม) (23/6/2552)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องเวชระเบียน ชั้น 2 (24/6/2552)
 คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการห้องตรวจทันตกรรม (25/9/2552)
จำนวน 3 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]