ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ห้องปฏิบัติการทางโลหิต  การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม  
 

สถานที่ตั้งศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม (ห้องเจาะเลือด)

 • อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 (หน้าห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ห้องสีส้ม) โทร. 0 2534 7619, โทร.ภายใน 27619
 • อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเหลือง ให้บริการผู้ป่วยเปลนอน รถเข็น ผู้สูงอายุ
               เปิดบริการ ในวันราชการเวลา 0700-1600 และนอกเวลาราชการ 1600-2000,วันเสาร์ 0800-1130
               บริการเจาะเลือดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการวันเสาร์ เวลา 0730-1130 ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม /
                   ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเบิกค่าตรวจได้ตามสิทธิ์ และเสียค่าบริการครั้งละ 100 บาท (เบิกไม่ได้) เริ่ม 1 ก.ค.54
              บริการเจาะเลือด และแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ

  ขั้นตอนการรับบริการตรวจเลือด /ปัสสาวะ /อุจจาระ /เสมหะ

  1. ขึ้นสิทธิ์ก่อนรับบริการทุกครั้ง ที่แผนกเวชระเบียน
  2. กดคิว ตามประเภทผู้ป่วยที่จุดบริการที่ 1
  3. ลงทะเบียนการตรวจ ที่จุดบริการที่ 2
  4. สิทธิ์กรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อปิดสิทธิ์/ชำระเงิน ที่จุดบริการที่ 3 (สิทธิ์อื่น ๆ รอเจาะเลือดตามข้อ 5)

 อ่านต่อ...
       ให้งดอาหารก่อนเจาะเลือด อย่างน้อย 4 ชั่วโมง การขอตรวจเลือดใบขอตรวจเคมีคลินิก(ใบสีฟ้า)
 อ่านต่อ...
       ให้งดอาหารก่อนเจาะเลือด อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 อ่านต่อ...
 

    ไม่ต้องงดอาหาร น้ำ เจาะได้ตลอดเวลา

      ใบสีเหลือง หรือสีฟ้า
 อ่านต่อ...
      ใบขอตรวจสีส้ม
 อ่านต่อ...
 
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  7 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]