ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป  ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา  
  ห้องตรวจพิเศษกุมาร  ที่ตั้ง:อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 ติดต่อสอบถามโทร.0 2534 7633 ,โทร.ภายใน 2 7633
บริการ                 : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร.0 2534 7633 ,โทร.ภายใน 2 7633
ปรับปรุงข้อมูล       : 21/02/2560 10.00

คลินิก

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

จิตเวชเด็ก

น.อ.หญิง สุภาพร  วิจัยธรรม

ร.ท.หญิง จักจิตกอร์ สัจจเดว์

-

น.อ.หญิง สุภาพร  วิจัยธรรม

พล.อ.ต.หญิง วีร์นะ ตระกูลฮุน

น.อ.หญิง สุภาพร  วิจัยธรรม

ร.ท.หญิง จักจิตกอร์ สัจจเดว์

กระตุ้นพัฒนาการ

-

น.อ.หญิงศิรินทร์ญา เทพรักษ์

ร.อ.หญิง สิรินนา อรุณเจริญ

ร.อ.หญิง สิรินนา อรุณเจริญ

-

ตรวจ EEG

-

-

Psychological test

-

-

ตรวจ EI

-

 (กลุ่ม)

 หมายเหตุ  
กรณีเร่งด่วนจะพิจารณาเป็นรายกรณี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ห้องตรวจการได้ยินและฝึกพูด อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 โทร.0 2534 7273 ,โทร.ภายใน 2 7273, 2 7627
บริการ                  :  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   เวลา 08.00 – 15.30 น. หยุด วันเสาร์ อาทิตย์,นักขัตฤกษ์ 
หมายเลขโทรศัพท์
  :  โทร.0 2534 7273 ,โทร.ภายใน 2 7273, 2 7627
 
ปรับปรุงข้อมูล
        :  21/02/2560  10.00

คลินิก

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ตรวจการได้ยินน.ต.หญิง อัญชลี ยิ้นซ้อนน.ต.หญิง อัญชลี ยิ้นซ้อนน.ต.หญิง อัญชลี ยิ้นซ้อนน.ต.หญิง อัญชลี ยิ้นซ้อนน.ต.หญิง อัญชลี ยิ้นซ้อน
-ร.ต.วีระ
ทรงพันธุ์คชสาร
ร.ต.วีระ
ทรงพันธุ์คชสาร
ร.ต.วีระ
ทรงพันธุ์คชสาร
ร.ต.วีระ
ทรงพันธุ์คชสาร
ร.ต.วีระ
ทรงพันธุ์คชสาร
-ร.ต.อโนชา แก้วเลิศร.ต.อโนชา แก้วเลิศร.ต.อโนชา แก้วเลิศร.ต.อโนชา แก้วเลิศร.ต.อโนชา แก้วเลิศ
-น.ส.วราภรณ์ ตันปาน.ส.วราภรณ์ ตันปาน.ส.วราภรณ์ ตันปาน.ส.วราภรณ์ ตันปาน.ส.วราภรณ์ ตันปา
-น.ส.กรวิกา จงเจริญน.ส.กรวิกา จงเจริญน.ส.กรวิกา จงเจริญน.ส.กรวิกา จงเจริญน.ส.กรวิกา จงเจริญ

บริการตรวจ 

       1. ตรวจการได้ยิน                   2. ตรวจสมรรถภาพหูชั้นกลาง          3. ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
       4. ตรวจเซลล์ประสาทหูชั้นใน    5. ประเมินและเลือกเครื่องช่วยฟัง     6. ฝึกฟังเด็กประสาทหูพิการ
       7. ฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังใส่เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 ห้องตรวจการได้ยินและฝึกพูด อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 โทร.0 2534 7273 ,โทร.ภายใน 2 7273, 2 7627 
 บริการ
                   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   เวลา 08.00 – 15.30 น. หยุด วันเสาร์ อาทิตย์,นักขัตฤกษ์
 
หมายเลขโทรศัพท์  โทร.0 2534 7273 ,โทร.ภายใน 2 7273, 2 7627
 
ปรับปรุงข้อมูล        :  21/02/2560  1000

 คลินิก 

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ฝึกพูด

น.ท.หญิง สุนีย์ มุขเงิน
 (08.00-12.00)
น.ท.หญิง สุนีย์ มุขเงิน
(08.00-12.00)
น.ท.หญิง สุนีย์ มุขเงิน
(08.00-12.00)
น.ท.หญิง สุนีย์ มุขเงิน
(08.00-12.00)
น.ท.หญิง สุนีย์ มุขเงิน
(08.00-12.00)
-น.ท.หญิง นวนศรี ศรีธนบุตรน.ท.หญิง นวนศรี ศรีธนบุตรน.ท.หญิง นวนศรี ศรีธนบุตรน.ท.หญิง นวนศรี ศรีธนบุตรน.ท.หญิง นวนศรี ศรีธนบุตร
-น.ต.หญิง พิทยา ชมพูทองน.ต.หญิง พิทยา ชมพูทองน.ต.หญิง พิทยา ชมพูทองน.ต.หญิง พิทยา ชมพูทองน.ต.หญิง พิทยา ชมพูทอง
-น.ส.สุปรีดี เลิศประเสริฐสุขโขน.ส.สุปรีดี เลิศประเสริฐสุขโขน.ส.สุปรีดี เลิศประเสริฐสุขโขน.ส.สุปรีดี เลิศประเสริฐสุขโขน.ส.สุปรีดี เลิศประเสริฐสุขโข

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ 
        วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00-15.30 น.  การฝึกพูด ทุกประเภท (รายบุคคล) ทุกวันราชการ 
        วันพุธ               เวลา 08.30-12.00 น.  การฝึกพูดสำหรับผู้ที่มีเสียงผิดปกติ (กลุ่ม)
        วันศุกร์             เวลา 10.00-12.00 น.  การฝึกพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง (กลุ่ม)

ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่   02 534 7273, 02 534 7627
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ระบบประสาทวิทยา อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3
  บริการ: วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์    เวลา 08.00-16.00 น.
              วันอังคาร, วันพฤหัสบดี      เวลา 07.00-16.00 น.
  หมายเลขโทรศัพท์: โทร. 0-2534-7268  (โทร.ภายใน 2-7268) 
  ปรับปรุงข้อมูล       :  3/03/2560  10.00
เวลา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี 

วันศุกร์ 

08.00
-
12.00 น.

ตรวจพิเศษ
ทางระบบประสาทวิทยา

 Electromyography (EEG)

 Electromyography (EMG)

โรคอายุรกรรมประสาท

น.อ.หญิง สัญสณีย์
พงษ์ภักดี

น.อ.หญิง แสงเดือน
มโยธาร

น.ต.หญิง กาญจนา
ปิยะตานนท์

คลินิก Psychi (โรคสมองเสื่อม)

ร.อ.ปิยะวัฒน์
เด่นดำรงกุล
  สัปดาห์คี่ (1,3,5)

พญ.มนัสพร
มานัสสถิต
  สัปดาห์คู่ (2,4)
** เฉพาะผู้ป่วยนัด

จิตวิทยาทางคลินิก

นักจิตวิทยา

ตรวจพิเศษ
ทางระบบประสาทวิทยา

 Electromyography (EEG)

 Electromyography (EMG)

โรคอายุรกรรมประสาท

น.อ.กฤติ
รื่นอารมณ์

น.อ.หญิง จิตรา สุขพานิช

น.ต.อภินันท์ อวัยวานนท์

ตรวจพิเศษ
ทางระบบประสาทวิทยา

 Electromyography (EEG)

 Electromyography (EMG)

 

 

 

 

 

 

 

พักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

13.00
-
16.00 น.

คลินิก
รับรองสุขภาพจิต

ร.อ.ปิยะวัฒน์
เด่นดำรงกุล
  สัปดาห์คู่ (2,4)

พญ.มนัสพร
มานัสสถิต
  สัปดาห์คี่ (1,3,5)

คลินิกประเมินประสาทวิทยา

นักจิตวิทยา

จิตวิทยาทางคลินิก

นักจิตวิทยา

ตรวจพิเศษ
ทางระบบประสาทวิทยา

 Electromyography (EEG)

 Electromyography (EMG)

 ตรวจพิเศษ
ทางระบบประสาทวิทยา

 Electromyography (EEG)

 Electromyography (EMG)

ตรวจพิเศษ
ทางระบบประสาทวิทยา

 Electromyography (EEG)

 Electromyography (EMG)


ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ผู้ป่วยมีสิทธิ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ขึ้นสิทธิที่ชั้น 1 ก่อนพบแพทย์
  2. ผู้ป่วยมีสิทธิ จ่ายตรงกรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อได้ที่ห้องตรวจ
  3. นำใบนัดที่ตรงกับวันนัดตรวจใส่ตะกร้าที่ห้องตรวจ
  4. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตามลำดับคิว
  5. เมื่อตรวจเสร็จกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับใบนัด
  6. ต้องการใบแพทย์ กรุณาแจ้งแพทย์ทราบ และติดต่อรับใบรับรองแพทย์ที่เคาน์เตอร์ 3 ในวันที่ตรวจ
  7. ต้องการเลื่อนนัดติดต่อ 0-2354-7268 เวลา 10.00 น.
  8. คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริในวันเสาร์ เวลา 07.30-11.30 น. โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)

จำนวนทั้งหมด   4 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 

ห้องตรวจพิเศษสูติกรรม(กสก.) เปิดให้บริการ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถาม โทร.02 534 7947-8 โทร.ภายใน 2-7947-8,02 534 7949-50 โทร.ภายใน 2-7949-50

 อ่านต่อ...
  หน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจตรวจหาภาวะพังผืดในตับ และปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยเครื่องไฟโบร-สแกน เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศฝรั่งเศส
 
  :ติดต่อรับการตรวจได้ที่หน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ
         น.ท.หญิง วัลลภา ทับคล้าย โทร.0 2534 7986
จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]