ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก  คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก  
 

ในเวลาราชการ ติดต่อโทร. 02-5347193, 02-5347645, 02-5347706
นอกเวลาราชการ
ติดต่อโทร. 02-5347706, 02-5347139

คำแนะนำ
 • กรุณาตรวจสอบยาหลังจากได้รับยาแล้วทุกครั้ง
 • อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้ยา
 • เก็บยาไว้ในที่แห้ง ห่างจากความชื้น แสงแดด และให้ไกลมือเด็ก
 • ยาแช่เย็นควรแช่น้ำแข็ง หรือเก็บในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
 • ไม่ควรใช้ยาที่มีสี กลิ่น รส เปลี่ยนแปลงไป เพราะอาจเป็นยาที่เสื่อมสภาพ
 • หากมีอาการแพ้ยา เช่น แน่นหน้าอก ใจสั่น บวม มีผื่น หรือ อาการผิดปกติอื่น ๆ ให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 • ในเวลาราชการ โทร. 02-5347193 , 02-5347645, 02-5347706
 •  นอกเวลาราชการ โทร. 02-5347706, 02-5347139

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบ รายการยาที่ท่านได้รับให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนกลับบ้าน หากไม่ตรงตามที่แพทย์สั่ง ติดต่อ เภสัชกร โทร. 0-534-7193-4 ภายใน 24 ชั้วโมง หลังจากที่ท่านได้รับยา ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ

 

 

 

 •  ดาวน์โหลด ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)


 

 
 • วารสารโอสถติดปีก...ให้ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาระน่ารู้เกี่ยวกับยา"โอสถติดปีก Wing of Pharma" จัดทำโดยหน่วยสารสนเทศทางยา กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 • หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา สามารถโทรสอบถามได้ที่หน่วยสารสนเทศทางยา กองเภสัชกรรม โทร 0 2534 7188(0800-2300) ,0 2534 7139(24 ช.ม.) e-mail: wingofpharma@hotmail.com
 
 

จำนวนทั้งหมด   5 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]