กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
Untitled Document
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  ทำเนียบผู้บริหาร  

หัวหน้าหน่วยเลขานุการการแพทย์

 
พล.อ.ต.วิบูลย์ ตระกูลฮุน
พ.ศ.2533 - พ.ศ.2537

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา


พล.อ.ต.หญิงบุปผา สมานชาติ
พ.ศ.2537 - พ.ศ.2539

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวหน้ากองแพทยศาสตร์ศึกษา
-
                                  
พล.อ.ท.การุณ เก่งสกุล              น.อ.วันชัย ศิริเสรีวรรณ                  น.อ.วัชระ พิภพมงค
   พ.ศ.2539 - พ.ศ.2545                 พ.ศ.2545 - พ.ศ.2548                   พ.ศ.2548 - พ.ศ.2553

                                
น.อ.หญิงปัญจฉัตร รัตนมงคล      น.อ.หญิงจุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา    น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557                    พ.ศ.2557 - 2562                       พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

  

  กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น1 อาคารหอพักแพทย์

171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 +66 (02) 5347463  +66 (02) 1590554

 bhumibol.edu@gmail.com