ศูนย์จัดการความรู้ Knowledge Management

contact: bhu.kmcenter@gmail.com

 
การจัดการความรู้และวิชาการ
 
องค์ความรู้ อายุรกรรม
 
องค์ความรู้ ศัลยกรรม
 
องค์ความรู้ สูตินรีเวชกรรม
 
องค์ความรู้ กุมารเวชกรรม
 
องค์ความรู้ โรคหัวใจ
 
องค์ความรู้ โรคไต
 
องค์ความรู้ โสต ศอ นาสิก
 
องค์ความรู้ จักษุกรรม
 
องค์ความรู้ ออร์โธปิดิกส์
 
องค์ความรู้ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
องค์ความรู้ โรคมะเร็ง
 
องค์ความรู้ ทันตกรรม
 
องค์ความรู้ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
 
ประชุมวิชาการ
 
โครงการอบรมวิชาการ Update Intensive Care in Cardio-thoracic Patients
 
Download เอกสาร
 
แบบประเมินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. รอบที่ 1 ประเภท KM-2560
 
การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม แบบฟอร์ม 1
 
แบบรายงานผลการดำเนินกลุ่มปี 58 แบบฟอร์ม 2
 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 
Contact
htmlCode
๗๑ ปี โรงพยาบาลของพ่อ
ลูกขอช่วยเหลือคนไข้ อย่างเต็มความสามารถสมกับเป็น
" พ ลั ง ของแผ่นดิน "

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2534-7236 หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ปี 2560 (10/2/2017)

  Link : อ่านต่อ
     ศูนย์จัดการความรู้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เรียนเชิญ ดาวโหลดทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2560  ดังนี้  อ่านต่อ..

 ตัวอย่างการเขียนทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ (17/1/2017)
     1.ตัวอย่างเอกสาร download ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ กกม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.    2.เอกสาร download ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ file word   อ่านต่อ..

 แผนที่ความรู้ K-Map (28/12/2015)
     แผนที่ความรู้K-MapBhumibol Adulyadej Hospital  อ่านต่อ..

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (2/2/2012)
     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ณ กวก พอ. 26 มกราคม 2555..ชมภาพ  อ่านต่อ..

 ประชุมสัมมนา ณ สาธารณรัฐฮังการี (6/7/2011)
     น.ท.หญิง จิราวรรณ วรวิบูล เป็นตัวแทนจาก กวฟ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ทันข่าว..ทันเหตุการณ์
 บริบทของ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (10/2/2017)
     น.อ.ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล ประธาน และคณก.ฯ ประสานจัดการความรู้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เรียนเชิญ ผู้สนใจ  KM การจัดการความรู้ บริบท รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดทำโดย ศูนย์จัดการความรู้  3 กพ 60อ่านต่อ

 การนำเสนอ COP โดยการใช้เครื่องมือ KM ในปี 2559 ณ บก.ทอ. (1/9/2016)
     การนำเสนอ COPโดยการใช้เครื่องมือ KM ( รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) รอบสุดท้าย ปี 2559 มี 2 ทีม คือ กลุ่ม M to M จาก กพย. และ กลุ่ม Blood Salfety Team จาก กบล. เมื่อ 6 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุม บก.ทอ. ภาพจาก ศูนย์จัดการความรู้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ... อ่านต่อ

 การนำเสนอ CoP โดยการใช้เครื่องมือ KM ปี 2559(รอบแรก) (1/9/2016)
     การนำเสนอ CoP โดยการใช้เครื่องมือ KM (รอบแรก) ของ ทีมจาก รพฯ มี จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ - M to M กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ,- Blood safety team กบล.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ณ ห้องประชุม บก.ทอ.4 ( กพ.ทอ.) วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 0900-1200 ภาพจาก ศูนย์จัดการความรู้ รพฯ.  ... อ่านต่อ

 กิจกรรม KM สัญจร 2/59 (1/9/2016)
     คณก.ประสานการจัดการความรู้ รพฯ นำโดย ประธาน น.อ.ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล และ คณะ ร่วมกับ กองพยาธิกรรม ได้จัดประชุม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เปิดใจ-ให้เวลา-พาคุย ให้กับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กพก.รพฯ เมื่อ 24 มีนาคม 2559 ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ชุมนุมนักปฏิบัติ CoP
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 (14/8/2019)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับรางวัลประเภทเครื่องมือ KM และ QCC จากงาน "มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ." ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัลประเภทเครื่องมือ KM รางวัล Innovation Award ได้แก่ กลุ่ม B-Nest รางวัลประเภทเครื่องมือ QCC รางวัล Value Award ได้แก่ กลุ่มรักษ์ฟัน และ กลุ่ม Eagle Eye โดย พล.อ.ต.ไกรเลิศอ่านต่อ

 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ. ครั้งที่ 33 (1/9/2016)
     ผลการประกวด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ 33 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม ทอ. ( ทองใหญ่ ) 1.กลุ่ม M2M จาก กพย. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้รับรางวัล Value Award ,2. กลุ่ม Blood Safety Team จาก กบล. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้รับรางวัล Value Award ... อ่านต่อ

 ผลการประกวดมหกรรมการจัดการความรู้ฯ ทอ.ครั้งที่ 32 (28/12/2015)
     ผลการประกวด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ 32 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม ทอ. ( ทองใหญ่ )อ่านต่อ

ทั้งหมด..