ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode
๗๑ ปี โรงพยาบาลของพ่อ
ลูกขอช่วยเหลือคนไข้ อย่างเต็มความสามารถสมกับเป็น
" พ ลั ง ของแผ่นดิน "

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2534-7236 หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองสูตินรีกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์  
 

     งานสูตินรีกรรมในระยะแรก ของการแพทย์ทหารอากาศ จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเขตตัวเมือง และมีการส่งนางพยาบาลผดุงครรภ์ไปช่วยทำคลอดตามบ้านพักในเขตดอนเมือง หรือเขตกองบิน จนเมื่อเปิดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีแผนกสูติกรรม ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นด้านนรีกรรมและการคลอดบุตรที่ผิดปกติ

     ในระยะแรกการักษาพยาบาลด้านสูตินรีกรรมอยู่ในความควบคุมดูแลของ พล.อ.ต.เจือ ปุณโสนี ซึ่งโอนมาจากกองทัพบก และถือเป็นแพทย์ทางสูตินรีกรรมท่านแรกของกองทัพอากาศ ต่อมาใน พ.ศ. 2492 ร.อ.ชลิต จุลโมกข์ โอนย้ายจากกองทัพบก มารับผิดชอบแผนกสูตินรีกรรม แต่ใช้เจ้าหน้าที่และพยาบาลร่วมกับแผนกศัลยกรรมและแผนกตรวจโรค ในยุคนั้นมีการส่งผู้ป่วยที่ไม่สามารถคลอดปกติจากชนบทไกล ๆ เช่น คลอง 12 นครนายก มาทางเรือโดยมีลำคลองทะลุเข้ามาถึงตึกสูติกรรม ด้านหลังโรงพยาบาล

     พ.ศ. 2506 ได้เริ่มมีแพทย์ฝึกหัดปฏิบัติงานในกองสูตินรีกรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 แผนกสูตินรีกรรมได้เปลี่ยนเป็นกองสูตินรีกรรม มีผู้ใช้บริการด้านสูติกรรมเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากปริมณฑลของโรงพยาบาลได้กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรม และถิ่นที่อยู่อาศัย แต่ รพ.ขาดแคลนแพทย์จากการลาออกไปต่างประเทศ กองทัพอากาศจึงรับแพทย์จัดสรรเข้าปฏิบัติในกองสูตินรีกรรม จำนวน 10 ท่าน กองสูตินรีกรรม ได้ปรับปรุงบริการด้านต่างๆ อย่างมาก มีการใช้เครื่องตรวจที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น เครื่อง Fetal Monitoring เครื่อง Ultrasonography เปิดคลินิกเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช คลินิกผู้มีบุตรยาก คลินิกวางแผนครอบครัว

     พ.ศ. 2527 ได้รับอนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชวิทยา และจัดแบ่งหน่วยงานเป็น หน่วยปริกำเนิด หน่วยวางแผนครอบครัว หน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ หน่วยโรคติดเชื้อสูตินรีกรรม และหน่วยมะเร็งนรีเวช


หน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ ตู้เตรียมยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง


     พ.ศ. 2537 เปิดหน่วยชีววิทยาการสืบพันธุ์ ได้ให้บริการแช่แข็งตัวอ่อน และธนาคารอสุจิ ก็สามารถให้กำเนิดเด็กหลอดแก้วได้เป็นรายแรก...

 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]