โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ

ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 2534 7157-8 โทร.ภายใน 2 7157-8 ให้บริการทั้งด้านสูติกรรม และนรีเวชกรรม รวมทั้งการส่องกล้องตรวจภายในปากมดลูก
  ค่าใช้จ่ายห้องตรวจสูตินรีกรรม ...  
  แผ่นพับห้องตรวจสูตินรีกรรม...


 

 อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีฟ้า

 บริการ          : บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30
 นัดหมายล่วงหน้า    : เวลา 13.00-16.00 โทร.0 2534 7157-8, โทร.ภายใน 2 7157-8

 ปรับปรุงข้อมูล         :  12/09/2561  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

-

ร.อ.หญิง วรวรรณ ศิริชัย

พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
นพ.อรุณ เจ๊ะแว
น.อ.อาภัสร์ เพชรผุด
น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
น.ต.หญิงปวีณา ผาลิวงศ์
น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
น.ต.หญิงนาฎยา เกื้อกูลรัฐ
พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
น.ต.หญิงปวีณา ผาลิวงศ์
ร.อ.หญิงกัลยารัตน์ เพชรรัตน์
ร.ต.หญิงวัลยา อรวัฒนศรีกุล
พญ.วริษฐา สกุลแสงประภา
น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล
นพ.ธนนท์ เทศสลุต
นพ.อรุณ เจ๊ะแว
น.อ.สินาท พรหมมาศ
น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล

ร.อ.หญิง วรวรรณ ศิริชัย

น.อ.หญิง นัทธมน บุรีรัตน์
น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
พญ.วริษฐา สกุลแสงประภา
 

 ห้องตรวจ U
ltrasound   อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 7

 บริการ                         : วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00

 นัดหมายล่วงหน้า          : เวลา 13.00-16.00 ที่ห้องตรวจ ultrasound โทร. 02 534 7424,โทร.ภายใน 27424

 ค่าตรวจ                       : 1,050 บาท

 ปรับปรุงข้อมูล              : 30/10/2555 10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

Ultrasound

- - - -
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000

ขั้นตอนการรับการตรวจ ปรับปรุงข้อมูล 24/03/57 การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกนรีเวช),การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกฝากครรภ์),ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ, คำแนะนำอื่น ๆ ...อ่านต่อ


  Hits: 10714 Rating( ) ( 2 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 17 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]