โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจสูตินรีกรรม

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีฟ้า ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 2534 7157-8 โทร.ภายใน 2 7157-8 ให้บริการทั้งด้านสูติกรรม และนรีเวชกรรม รวมทั้งการส่องกล้องตรวจภายในปากมดลูก
  ค่าใช้จ่ายห้องตรวจสูตินรีกรรม ...  
  แผ่นพับห้องตรวจสูตินรีกรรม...


 

 อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีฟ้า

 บริการ          : บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30
 นัดหมายล่วงหน้า    : เวลา 13.00-16.00 โทร.0 2534 7157-8, โทร.ภายใน 2 7157-8

 ปรับปรุงข้อมูล         :  2/05/2561  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

-

ร.อ.หญิง วรวรรณ ศิริชัย

พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
น.อ.อาภัสร์ เพชรผุด
น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
น.ต.หญิงปวีณา ผาลิวงศ์
น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
น.ต.หญิงนาฎยา เกื้อกูลรัฐ
พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
น.ต.หญิงปวีณา ผาลิวงศ์
ร.อ.หญิงกัลยารัตน์ เพชรรัตน์
น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล
นพ.ธนนท์ เทศสลุต
น.อ.สินาท พรหมมาศ
น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล

ร.อ.หญิง วรวรรณ ศิริชัย

น.อ.หญิง นัทธมน บุรีรัตน์
น.ต.หญิง ปิยวรรณ ปริยวาทีกุล
 

 ห้องตรวจ U
ltrasound   อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 7

 บริการ                         : วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00

 นัดหมายล่วงหน้า          : เวลา 13.00-16.00 ที่ห้องตรวจ ultrasound โทร. 02 534 7424,โทร.ภายใน 27424

 ค่าตรวจ                       : 1,050 บาท

 ปรับปรุงข้อมูล              : 30/10/2555 10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

Ultrasound

- - - -
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000

ขั้นตอนการรับการตรวจ ปรับปรุงข้อมูล 24/03/57 การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกนรีเวช),การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกฝากครรภ์),ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ, คำแนะนำอื่น ๆ ...อ่านต่อ


  Hits: 9675 Rating( ) ( 2 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) (28/6/2552)
จำนวน 17 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]