โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ

ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00–20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.  โทร.0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165


 
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีส้ม

บริการ                 :  วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 ,วันเสาร์ เวลา 0800-1200

นัดหมายล่วงหน้า  :  เวลา 1600 – 1900 โทร.0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165

ปรับปรุงข้อมูล      :    1/12/2562  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

-
ร.อ.สมัชญ์ ตั้งชูสกุล
ร.อ.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์
น.ต.เอกพุฒิ อิทธิระวิวงศ์
น.อ.ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ
ร.อ.สมัชญ์ ตั้งชูสกุล
ร.อ.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร
น.อ.บุญสม กอบประดิษฐ์

น.ต.หญิง ปาริชาต เทียบรัตน์

พล.อ.ต.วันชัย ศิริเสรีวรรณ
น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร

 

น.ต.เอกพุฒิ อิทธิระวิวงศ์
(เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร (สัปดาห์ที่ 2, 4)
น.ต.ปาณินท์ เขมะประภา
น.ต.เอกพุฒิ อิทธิระวิวงศ์ (สัปดาห์ที่ 1,3)
 
 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000

  Hits: 7161 Rating( ) ( 3 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]