โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีส้ม ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00–20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.  โทร.0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165


 
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีส้ม

บริการ                 :  วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 ,วันเสาร์ เวลา 0800-1200

นัดหมายล่วงหน้า  :  เวลา 1600 – 1900 โทร.0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165

ปรับปรุงข้อมูล      :   2/05/2561  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

-

ร.อ.สมัชญ์ ตั้งชูสกุล

น.อ.ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ

น.อ.บุญสม กอบประดิษฐ์

น.ต.หญิง ปาริชาต เทียบรัตน์

พล.อ.ต.วันชัย ศิริเสรีวรรณ
น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร

 

น.ต.ปาณินท์ เขมะประภา
น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร (สัปดาห์ที่ 2,4)
น.ต.ปาณินท์ เขมะประภา
 
 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000

  Hits: 6280 Rating( ) ( 3 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม (4/2/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) (28/6/2552)
จำนวน 17 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]