โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. ติดต่อสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 25347933-4 ,ภายใน 2-7933-4
  ค่าใช้จ่าย X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (เฉพาะวันเสาร์ 08.30-11.30 น.)    


 
 
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ
บริการ                :  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.00

นัดหมายล่วงหน้า :  เวลา 1300–1600 โทร.0 2534 7933-4,โทร.ภายใน 27933-4

ปรับปรุงข้อมูล      :  27/07/2562  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

 ทันตกรรมทั่วไป
(อุดฟัน-ถอนฟัน-ขูดหินน้ำลาย
-ใส่ฟันปลอม)
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
น.ต.พาคินทร์ วาทิน
น.ต.หญิง วีร์ศิริ สกุลรัตนะ
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
ร.อ.หญิง อรดา สิทธิพงศ์
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
น.ต.พาคินทร์ วาทิน
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
น.ต.พาคินทร์ วาทิน
น.ต.บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์
ร.อ.หญิง อรดา สุทธิพงศ์
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์

 -


  หมายเหตุ : ห้องตรวจนอกเวลามีเฉพาะสาขาทันตกรรมทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...ระบบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม


  Hits: 4987 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]