โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. ติดต่อสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 25347933-4 ,ภายใน 2-7933-4
  ค่าใช้จ่าย X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (เฉพาะวันเสาร์ 08.30-11.30 น.)    

  รับเฉพาะคนไข้ที่ทำการนัดล่วงหน้า โทร. 0-2534-7933


 
 
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ
บริการ                :  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.00

นัดหมายล่วงหน้า :  เวลา 1300–1600 โทร.0 2534 7933-4,โทร.ภายใน 27933-4

ปรับปรุงข้อมูล      :   1/12/2562  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

 ทันตกรรมทั่วไป
(อุดฟัน-ถอนฟัน-ขูดหินน้ำลาย
-ใส่ฟันปลอม)
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
น.ต.พาคินทร์ วาทิน
น.ต.หญิง เพียงฟ้า ก้องเกียรติกุล
-
น.ต.พาคินทร์ วาทิน
น.ต.พาคินทร์ วาทิน
น.ต.บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์
ร.อ.หญิง อรดา สุทธิพงศ์
น.อ.หญิง รัตนาพร ตีระวัฒนานนท์

 -


  หมายเหตุ : ห้องตรวจนอกเวลามีเฉพาะสาขาทันตกรรมทั่วไป

ประชาสัมพันธ์...ระบบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม


  Hits: 5426 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]