โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจผิวหนัง

อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 ให้บริการวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. (ตรวจโรคผิวหนังทั่วไป และโรคผิวหนังในเด็ก) นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-534-7974-6 ,ภายใน 2-7974-6


 
บริการ                  :  วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 ,วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.00

นัดหมายล่วงหน้า   :  เวลา 13.00-16.00 โทร.0 2534 7974-6 ,โทร.ภายใน ,2 7974-6

ปรับปรุงข้อมูล       :  2/05/2561  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

โรคผิวหนังทั่วไป
-
โรคผิวหนังในเด็ก
น.อ.หญิง สวณี ชุนหจินดา
พล.อ.ต.หญิง ชมนาด นวลปลอด
 - -  - พล.อ.ต.หญิง ชมนาด นวลปลอด  -


  Hits: 981 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) (28/6/2552)
จำนวน 17 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]