โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ
ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.  โทร.0-2534-7182 ,โทร. 2-7182

 
 อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน

 บริการ                   :  วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.,วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.00

 นัดหมายล่วงหน้า    :  เวลา 1300 – 1600 โทร.0 2534 7182 ,โทร. 27182

 ปรับปรุงข้อมูล        :   1/12/2562  10.00 น.

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

-
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
น.ต.วรัศช์ภรณ์พลอยประสิทธิ์
ร.ท.เกษม ยศไพบูลย์
น.ต.หญิง วรุณฉัตร อิสริยาภัทร์
ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
ร.ท.หญิง ศศิรัตน์ วัฒนวิจารณ์ (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
น.ต.หญิง วรุณฉัตร อิสริยาภัทร์
น.ต.รณกร ปัญจพงษ์
ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
น.ต.เทพชัย ธรรมิกสกุล
ร.อ.หญิงศุภัช เสนากัลป์
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
น.ต.วรัศช์ภรณ์พลอยประสิทธิ์
น.ต.หญิง มานิตา มีพร้อม
ร.อ.หญิงธนพร ลยางกูร
ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
น.ต.วรัศช์ภรณ์พลอยประสิทธิ์
น.ต.หญิง มานิตา มีพร้อม
ร.อ.หญิงธนพร ลยางกูร
ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
ร.อ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา
ร.ท.หญิง ศศิรัตน์ วัฒนวิจารณ์
ร.อ.หญิง ศิระวดี วิริยะอุดมชาติ
 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000
 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • ให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
  นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.
  โทร.0 2534 7182 ,โทร. 27182

คลินิกตรวจโรคจักษุวิทยา

 • คลินิกต้อหิน ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • คลินิกจอประสาทตา ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์
 • คลินิกกระจกตา ทุกวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี
 • คลินิกจักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ทุกวันอาทิตย์
 • คลินิกกุมารจักษุและกล้ามเนื้อตา ทุกวันจันทร์ และวันเสาร์
 • คลินิกประสาทจักษุ ทุกวันพุธ
 • คลินิกจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ทุกวันอังคาร

 


  Hits: 6595 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]