โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ
ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ (ชั่วคราว) เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7951,53-4 ,โทร.ภายใน 2-7951,53-4

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 2534 7166 ,โทร.27166อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง
บริการ              
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00
นัดหมายล่วงหน้า:  เวลา 13.00–16.00 โทร.0 2534 7166 ,โทร.27166
ปรับปรุงข้อมูล    :    1/12/2562  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ศัลย์เด็ก,ไทรอยด์,เต้านม -  -  -  -  - -  -
ระบบทางเดินปัสสาวะ -
น.ต.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์
ร.อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ น.อ.วิษณุ เพ็งอุ่น  -  -  -
ศัลย์ทั่วไป  -
-
 - -  -  -  -
สมองและไขสันหลัง  -  -  - น.อ.กลินท์ พนมมาศ  (นัด) เฉพาะพฤหัสที่1,3 ของเดือน  -  -  -
  • Back & Brain Surgery Clinic (คลินิกศัลยกรรมประสาท) ให้บริการตรวจรักษาวันจันทร์ 09.00-12.00 น. และวันพฤหัสบดี 09.00-12.00, 16.00-18.00 น. 
 •  หมายเหตุ
  • ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 0 2534 7166-67 (ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โทร. 0 2534 7168)
  • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ จ่ายตรงกรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ห้องตรวจศัลยกรรม
  • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ชั้น 2 ห้องสำนักงานสวัสดิการ ทอ.ช่อง 21
  • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริการในวันเสาร์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000


  Hits: 9885 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]