โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 2534 7167-8 ,โทร.27167-8

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง
บริการ              
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00
นัดหมายล่วงหน้า:  เวลา 13.00–16.00 โทร.0 2534 7166 ,โทร.2-7166
ปรับปรุงข้อมูล    :    16/08/2565  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ศัลย์เด็ก,ไทรอยด์,เต้านม  -  -  -  -  - -  -
ระบบทางเดินปัสสาวะ  -
น.ท.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์
ร.อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ น.อ.วิษณุ เพ็งอุ่น  -  -  -
ศัลย์ทั่วไป ร.อ.กฤช คุณวิโรจน์พานิช (เฉพาะจันทร์ที่ 2,4 ของเดือน)
 -
 - -  -  -  -
สมองและไขสันหลัง  -  -  - น.ท.จักรี ธัญยนพพร (ศัลยกรรมประสาท)  -  -  -

  • Back & Brain Surgery Clinic (คลินิกศัลยกรรมประสาท) ให้บริการตรวจรักษาวันจันทร์ 09.00-12.00 น. และวันพฤหัสบดี 09.00-12.00, 16.00-18.00 น. 
  •  
    หมายเหตุ
   • ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 0 2534 7166-67 (ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โทร. 0 2534 7168)
   • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ จ่ายตรงกรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ห้องตรวจศัลยกรรม
   • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ชั้น 2 ห้องสำนักงานสวัสดิการ ทอ.ช่อง 21
   • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริการในวันเสาร์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)

    

 


  Hits: 15601 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องเจาะเลือด (1/2/2556)
 ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ (6/3/2552)
 ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (27/4/2553)
จำนวน 15 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]