โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจศัลยกรรม

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร.0 2534 7166 ,โทร.27166อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง
บริการ              
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00
นัดหมายล่วงหน้า:  เวลา 13.00–16.00 โทร.0 2534 7166 ,โทร.27166
ปรับปรุงข้อมูล    :   2/05/2561  10.00

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ศัลย์เด็ก,ไทรอยด์,เต้านม -  -  -  -  - -  -
ระบบทางเดินปัสสาวะ  -
 -
ร.อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ น.อ.วิษณุ เพ็งอุ่น  -  -  -
ศัลย์ทั่วไป  -
ร.อ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป 
 - -  -  -  -
สมองและไขสันหลัง  -  -  - น.อ.กลินท์ พนมมาศ  (นัด)  -  -  -
  • Back & Brain Surgery Clinic (คลินิกศัลยกรรมประสาท) ให้บริการตรวจรักษาวันจันทร์ 09.00-12.00 น. และวันพฤหัสบดี 09.00-12.00, 16.00-18.00 น. 
 •  หมายเหตุ
  • ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 0 2534 7166-67 (ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โทร. 0 2534 7168)
  • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ จ่ายตรงกรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ห้องตรวจศัลยกรรม
  • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ์ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ชั้น 2 ห้องสำนักงานสวัสดิการ ทอ.ช่อง 21
  • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริการในวันเสาร์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000


  Hits: 7954 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (6/3/2552)
 ห้องตรวจอายุรกรรม (4/2/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (6/3/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (หู คอ จมูก) (6/3/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม (6/3/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (13/9/2556)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) (28/6/2552)
จำนวน 17 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]