ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม
ความรู้สู่ประชาชน
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
htmlCode
๗๑ ปี โรงพยาบาลของพ่อ
ลูกขอช่วยเหลือคนไข้ อย่างเต็มความสามารถสมกับเป็น
" พ ลั ง ของแผ่นดิน "

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2534-7236 หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองสูตินรีกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  ผู้บริหาร  
นาวาอากาศเอกณรงค์ อินทร์พลอย ผู้อำนวยการกองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   
ชื่อหน่วยที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
ธุรการอาคารคุ้มเกล้า ชั้น 402-534-7314,7 (27314, 27317)
หอผู้ป่วย/หออภิบาล จำนวน 3 หอ
1. 7/12. 7/43. ห้องคลอด
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 102-534-7731-2 (2731-2)
02-534-7741-2 (27741-2)
02-534-7055,7 (27055, 27057)
ห้องตรวจในความดูแล
1. ห้องฝากครรภ์
2. ห้องตรวจนรีเวช
3. ห้อง colposcope
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 102-534-7157-8 (27157-8)
ส่วนบริการผู้ป่วยนอก
ห้องตรวจอัลตราซาวนด์
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7
หน่วยในความดูแล
1. หน่วยมะเร็งนรีเวช
2. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
3. หน่วยชีวอนามัยการเจริญพันธุ์
อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 7
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]