ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อ: กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพ..
 
โครงการที่พัฒนา..ไปแล้ว
 
กายภาพบำบัด KM กิจกรรมบำบัด
บริการประชาชน
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจรักษา
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย
 
สภากายภาพบำบัด
   รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการล้างมือดีเด่น รางวัลชนะเลิศ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์  
 

    ภารกิจหลัก

รักษาพยาบาล
ฝึกอบรม นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด

สอนนักศึกษาแพทย์

ประวัติหน่วย

เดิม กวฟ.ฯ(กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู) มีฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของหน่วยรังสีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เรียกว่า แผนกรังสีและกายบำบัด อยู่ชั้นบนของ อ.๑๒

ปี ๒๕๐๖ หน่วยกายบำบัดได้แยกออกมาเป็น แผนกกายบำบัด อยู่ที่ชั้นล่างของ อ.๑๔
ปี ๒๕๑๕ ได้ปรับปรุงหน่วยขึ้นเป็น กองกายบำบัด มี.น.อ.ออมสิน ศรีสวัสดิ์ เป็นหัวหน้ากองกายบำบัด หลังจากนั้น
ได้พัฒนาตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ มีเครื่องมือในการรักษามากขึ้น กำลังพลเพิ่มมากขึ้น
ปลายปี ๒๕๓๘ ได้ย้ายมาอยู่ อาคาร 8 ชั้น (สลากกินแบ่ง)  และได้เปลี่ยนชื่อกอง เป็นกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]