ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
 
 • ห้องเอ็กซเรย์
 •  


  ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

  สถานที่ตั้ง
            บริเวณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้า ภายในแผนกเอกซเรย์ ห้องตรวจหมายเลข 11 และหมายเลข 12 (เดินตามเส้นสีแดง)
  หมายเลขโทรศัพท์
               02 –5347215
            
             
  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์คือการใช้รังสีเอกซเรย์ส่งผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจไปยังหัววัดรังสี เพื่อเก็บข้อมูลส่งไปยังคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลข้อมูลเพื่อสร้างเป็นภาพอวัยวะนั้นๆออกมาเป็นภาพในระนาบต่างๆเพื่อใช้ในการวินิจฉัยของรังสีแพทย์

   
     ใช้ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทุกส่วนของร่างกายในเวลาราชการและนอกเวลาราชกา
              (นอกเวลาเฉพาะในรายที่เร่งด่วน) 
   
    ใช้ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะทั้งในและนอกเวลาราชการ
     ใช้ในการเจาะชี้นเนื้อส่งตรวจ โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นตัวบอกตำแหน่งของก้อนเนื้อ
   
    การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
    การนัดตรวจ
     สถานที่นัดตรวจ - แผนกเอกซเรย์ชั้น 2 หน้าห้องหมายเลข 12
   
    เอกสารในการขอนัดตรวจ
      -  ใบคำขอการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จากแพทย์
      -  ใบแบบฟอร์มสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย เช่น บัตรทอง ประกันสังคม เป็นต้น(ถ้ามี)

    ข้อมูลการซักประวัติที่เจ้าหน้าที่ต้องการทราบ
      -  การแพ้สารทึบรังสี (ในรายที่เคยได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มาแล้ว)
      -  การแพ้อาหารทะเล
      -  โรคหอบหืด ลมบ้าหมู
      -   อายุมากกว่า 70 ปี
      -   แพ้ยา ภูมิแพ้
      -   โรคหัวใจ
      -   โรคเลือด
      -  โรคเบาหวาน
      -  โรคไตเรื้อรัง
      -   การตั้งครรภ์หรือประจำเดือนครั้งสุดท้าย
      -   อาการหนัก หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
      -   ในรายผ่าตัดลำไส้เปิดหน้าท้องกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

         ** การซักประวัติจะมีประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในการเข้ารับการตรวจ**

    เอกสารที่ต้องนำมาในวันตรวจ
      - ใบนัดตรวจที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้ในวันนัดตรวจ พร้อมลายเซ็นยินยอมการตรวจ
      - ใบแบบฟอร์มสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย (ถ้าในวันนัดไม่ได้นำมา)
      - สารทึบรังสีและอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ให้ซื้อในวันนัดตรวจ

    เอกสารที่ต้องนำมาในวันรับผลการตรวจ
      - ใบนัดรับผล หรือบัตรผู้ป่วย
      - ถ้าใบนัดรับผลของท่านหายกรุณาจำวันที่ท่านได้รับการตรวจเพื่อความสะดวกในการหาผลตรวจของท่าน

        ** ในวันนัดตรวจกรุณาซักถามเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ หรือ โทรศัพท์ 02 –5347215 ในวันและเวลาราชการ**

   
    การปฏิบัติตัวสำหรับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะแบ่งเป็น
   
       สมอง
   กรณีที่ไม่ฉีดสารทึบรังสีและผู้ป่วย อุบัติเหตุ
   - ไม่ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจ
   กรณีที่ฉีดสารทึบรังสี
   - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนการตรวจ 4-6 ชั่วโมง ยกเว้นยา
   - ถอดวัสดุที่เป็นโลหะออกจากบริเวณศีรษะ เช่น กิ๊บผม ต่างหู ฟันปลอม สร้อยคอ
  ุ 
         ตา
   กรณีที่ไม่ฉีดสารทึบรังสี  - ไม่ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจ
   กรณีที่ฉีดสารทึบรังสี ี - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนการตรวจ 4-6 ชั่วโมง ยกเว้นยา
   - ถอดวัสดุที่เป็นโลหะออกจากบริเวณศีรษะเช่นกิ๊บผม ต่างหู ฟันปลอม สร้อยคอ

        ต่อมใต้สมอง
   กรณีที่ไม่ฉีดสารทึบรังสี  - ไม่ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจ
   กรณีที่ฉีดสารทึบรังสี  - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนการตรวจ 4-6 ชั่วโมง ยกเว้นยา
   - ถอดวัสดุที่เป็นโลหะออกจากบริเวณศรีษะเช่นกิ๊บผม ต่างหู ฟันปลอม สร้อยคอ

        ไซนัสและโพรงจมูก
   กรณีที่ไม่ฉีดสารทึบรังสี  - ไม่ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจ
   กรณีที่ฉีดสารทึบรังสี  - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนการตรวจ 4-6 ชั่วโมง ยกเว้นยา
   - ถอดวัสดุที่เป็นโลหะออกจากบริเวณศรีษะเช่นกิ๊บผม ต่างหู ฟันปลอม สร้อยคอ

        การปฏิบัติตัวสำหรับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณส่วนคอ
   กรณีที่ไม่ฉีดสารทึบรังสี  - ไม่ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจ
   กรณีที่ฉีดสารทึบรังสี  - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนการตรวจ 4-6 ชั่วโมง ยกเว้นยา
   - ถอดวัสดุที่เป็นโลหะออกจากศรีษะและคอ เช่น กิ๊บผม ต่างหู ฟันปลอม สร้อยคอ

  ี      การปฏิบัติตัวสำหรับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณส่วนทรวงอก
   กรณีที่ไม่ฉีดสารทึบรังสี  - ไม่ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล
   - กลั้นหายใจตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
   กรณีที่ฉีดสารทึบรังสี  - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนการตรวจ 4-6 ชั่วโมง ยกเว้นยา
   - ถอดวัสดุที่เป็นโลหะออกจากบริเวณช่วงอก เช่น สร้อยคอ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล
   - กลั้นหายใจตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

        การปฏิบัติตัวสำหรับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนบน
   กรณีไม่ฉีดสารทึบรังสี  - ดื่มน้ำ 1-1.5 ลิตร 1 ชั่วโมงก่อนตรวจ (ไม่ต้องกลั้นปัสสาวะ)
   - ทานยาระบายคืนก่อนตรวจ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล
   - กลั้นหายใจตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
   กรณีฉีดสารทึบรังสี  - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนตรวจ 4-6 ชั่วโมง ยกเว้นยา(ไม่ต้องกลั้นปัสสาวะ)
   - ทานยาระบายคืนก่อนตรวจ
   - ดื่มน้ำ 1-1.5 ลิตร 1 ชั่วโมงก่อนตรวจ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล
   - กลั้นหายใจตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

        การปฏิบัติตัวสำหรับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนล่าง
   กรณีไม่ฉีดสารทึบรังสี  - ดื่มน้ำ 1-1.5 ลิตร 1 ชั่วโมก่อนตรวจ (ไม่ต้องกลั้นปัสสาวะ)
   - ทานยาระบายคืนก่อนตรวจ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล
   - กลั้นหายใจขณะตรวจ
   กรณีฉีดสารทึบรังสี  - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนตรวจ 4-6 ชั่วโมง
   - ทานยาระบายคืนก่อนตรวจ
   - ดื่มน้ำ 1-1.5 ลิตร 1 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล
   - กลั้นหายใจตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
   **ในบางรายอาจให้รับประทานแป้งแทนการทานน้ำเปล่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

         การปฏิบัติตัวสำหรับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องทั้งหมด
   กรณีไม่ฉีดสารทึบรังสี  - ดื่มน้ำ 1-1.5 ลิตร 1 ชั่วโมงก่อนตรวจ (ไม่ต้องกลั้นปัสสาวะ)
   - ทานยาระบายคืนก่อนตรวจ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล
   - กลั้นหายใจตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
   - สวนน้ำหรือน้ำผสมสารทึบรังสีเข้าทางทวารหนักขณะตรวจ
   กรณีฉีดสารทึบรังสี  - งดอาหารและน้ำดื่มก่อนตรวจ 4-6 ชั่วโมง
   - ทานยาระบายคืนก่อนตรวจ
   - ดื่มน้ำ 1-1.5 ลิตร 1 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล
   - สวนน้ำหรือน้ำผสมสารทึบรังสีเข้าทางทวารหนักขณะตรวจ
   - กลั้นหายใจตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
   **ในบางรายอาจให้รับประทานแป้งแทนการทานน้ำเปล่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

        การปฏิบัติตัวสำหรับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณกระดูกทุกส่วน
   กรณีที่ไม่ฉีดสารทึบรังสีและตรวจแบบสามมิติ  - ไม่ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจ
   กรณีฉีดสารทึบรังส  - งดอาหารและน้ำดื่ม 4-6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
   - เปลี่ยนชุดของทางโรงพยาบาล

    การปฏิบัติตัวระหว่างการตรวจ
        การตรวจแต่ละส่วนจะใช้เวลาในการตรวจแตกต่างกันไปแล้วแต่อวัยวะในส่วนที่จะตรวจท่านผู้รับการตรวจควรปฏิบัติตัวดังนี้
    1. นอนในท่าที่เจ้าหน้าที่จัดให้
    2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่นการกลั้นหายใจเข้า หายใจออก เพื่อไม่ให้ภาพที่ได้เกิดการไหว
    3. ขณะตรวจเตียงจะเลื่อนเข้า- ออก พร้อมกับมีเสียงดังของเครื่อง
    4. ในขณะฉีดสารทึบรังสี ท่านอาจจะมีอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น
    5. ขณะตรวจท่านสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้โดยไมโครโฟนที่ติดอยู่กับเครื่อง

    การปฏิบัติตัวหลังการตรวจ 
       ในกรณีที่ฉีดสารทึบรังสี จะให้ผู้ป่วยพักดูอาการว่าแพ้สารทึบรังสีหรือไม่ประมาณ 30 นาที ถ้ามีอาการแพ้ จะมีรังสีแพทย์ รังสีเทคนิค และพยาบาลพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการระงับอาการแพ้สารทึบรังสีให้แก่ท่านส่วนในรายที่ไม่แพ้จะอนุญาติให้กลับบ้านได้ สารทึบรังสีที่ฉีดเข้าไปในร่างกายจะถูกขับออกทางปัสสาวะดังนั้นควรดื่มน้ำสะอาดมากๆหลังการตรวจ

    สารทึบรังสีที่ใช้ในการตรวจ

        คือ สารที่ใช้การการวินิจฉัยของรังสีแพทย์ เพื่อให้เกิดความแตกต่างของการทึบต่อรังสีในส่วนที่ต้องการตรวจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อจะได้เห็นอวัยวะที่ต้องการตรวจได้ชัดเจน
   
    วิธีการใช้สารทึบรังสี
     1. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 2 ซีซี ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม
     2. น้ำดื่มผสมสารทึบรังสี หรือ แป้ง
     3. สวนน้ำผสมสารทึบรังสีเข้าทางทวารหนัก

          ** การฉีดจะฉีดโดยใช้เครื่องฉีดสารทึบรังสีอัตโนมัติ**
   
   

  <<- BACK