ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
 
 • ห้องเอ็กซเรย์
 •  


  การตรวจด้วยเครื่อง ultrasound
  สถานที่ตั้ง 
               อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 เอกซเรย์ ห้องเบอร์ 10 ติดต่อสอบถามหมายเลข 27201 , 02- 5347201 ในเวลาราชการ

    
    การนัด
             นัดโดยดูจากใบสั่งการรักษา (Request) จากแพทย์ที่สั่งตรวจ โดย

  ดูจากความเร่งด่วนในการขอตรวจ
  ดูจากระยะเวลานัดพบแพทย์ในครั้งต่อไป
  ดูจากระยะเวลานัดตามลำดับของผู้ป่วยทั่วไป

    การเตรียมตัวตรวจ
    1. การตรวจในช่องท้องส่วนบน (ตับ , ตับอ่อน , ถุงน้ำดี)

  ต้องงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

    2. การตรวจในช่องท้องส่วนล่าง (มดลูก , รังไข่ , กระเพาะปัสสาวะ , ต่อมลูกหมาก)

  ไม่ต้องงดอาหาร ให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ และต้องกลั้นปัสสาวะไว้มาก ๆ ตอนตรวจ

    3. การตรวจในช่องท้องทั้งหมด (ตับ , ตับอ่อน , ถุงน้ำดี , ไต , มดลูก , รังไข่ , กระเพาะปัสสาวะ , ต่อมลูกหมาก)

  ต้องงดอาหารอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง และ ให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ และต้องกลั้นปัสสาวะไว้มาก ๆ ตอนตรวจ

    4. การตรวจในส่วนอื่น ๆ เช่น หัว , คอ , เต้านม , ไต , แขน , ขา และเส้นเลือดต่าง ๆ

  ไม่ต้องงดอาหารและน้ำ

    ลักษณะการตรวจ
      การตรวจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

     1. การตรวจเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในทั่วๆไป

  อัตราค่าตรวจ ส่วนละ 600 บาท

    2. การตรวจเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเส้นเลือดที่อยู่ในอวัยวะภายใน หรือที่เรียกว่า Color oppler

  อัตราค่าตรวจ ส่วนละ 1,200 บาท
   
   


  <<- BACK