ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
เอกสารขอประวัติผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ/ใบมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
 
 • ห้องเอ็กซเรย์
 •  


  ห้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
  สถานที่ 
                ห้องหมายเลข 8 กองรังสีกรรม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  หมายเลขโทรศัพท์ 
                0-2534-7211


  การตรวจนัด 
  ส่งใบนัดตรวจที่เคาน์เตอร์เอกซเรย์ ช่องหมายเลข 1 โทร. 0-2534-7196 หรือ 27196 เพื่อรับใบตรวจและเอกสารคำแนะนำ

  การตรวจเอกซเรย์หลอดอาหาร (Barium Swallowing)
  วิธีการ กลืนแป้งแบเรี่ยมซัลเฟต ส่องตรวจเอกซเรย์ดูการทำงานหรือความผิดปกติของหลอดอาหาร
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ งดน้ำ , อาหาร , ยา ก่อนตรวจ 4 – 6 ชั่วโมง
  ค่าใช้จ่าย 500 บาท

  การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ (Barium Enema)
  วิธีการ สวนแป้งแบเรี่ยมซัลเฟตทางก้น เพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูการทำงานหรือความผิดปกติของลำไส้ ใหญ่
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ - สามวันก่อนตรวจ รับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก , ข้าวต้ม , งดผัก , ผลไม้
  - สองวันก่อนตรวจ รับประทานอาหารอ่อน และรับประทานน้ำมัน ละหุ่ง 2 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน
  - หนึ่งวันก่อนตรวจ รับประทานอาหารอ่อน และรับประทานน้ำมัน ละหุ่ง 3 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน
  - เช้าวันมาตรวจให้สวนอุจจาระ ถ้ามีอาการอ่อนเพลียหรือล้า ให้รับประทาน นม , กาแฟ , โอวัลติน ได้
  ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท

  การตรวจพิเศษ ฉีดสี ตรวจระบบประสาทสันหลัง (Myelogram)
  วิธีการ ฉีดสี (Contrast Media) เข้าไขสันหลัง เพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูระบบประสาทสันหลัง หรือ ความผิดปกติของประสาทสันหลัง
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ ผู้ป่วยจะต้องนอนที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่อเตรียมตัวตรวจโดยการ งดน้ำ , อาหาร ก่อนตรวจ 4 – 6 ชั่วโมง และดูอาการหลังการตรวจ อย่างน้อย 1 วัน
  ค่าใช้จ่าย 1. ระบบประสารส่วนต้นคอ ( C – Myelogram ) 1,000 บาท
  2. ระบบประสาทส่วนทรวงอก ( T – Myelogram ) 1,000 บาท
  3. ระบบประสาทส่วนสะโพก ( L – Myelogram ) 800 บาท
  *** หมายเหตุ ราคาค่าตรวจนี้ไม่รวมค่ายา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ ***

  การตรวจพิเศษ ฉีดสี ตรวจท่อน้ำลาย (Sialogram)
  วิธีการ ฉีดสี (Contrast Media) เข้าท่อน้ำลายเพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูท่อน้ำลาย , ต่อมน้ำลาย หรือความผิด
  ปกติของท่อน้ำลาย และต่อมน้ำลาย
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ ไม่ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจ
  ค่าใช้จ่าย 1,100 บาท
  *** หมายเหตุ ราคาค่าตรวจนี้รวมค่ายาและอุปกรณ์การตรวจ ***

  การตรวจพิเศษ ฉีดสี ตรวจท่อน้ำตา (D.C.G) หรือ (Dacryogram)

  วิธีการ ฉีดสี (Contrast Media) เข้าท่อน้ำตา เพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูท่อน้ำตา หรือความผิดปกติของ ท่อน้ำตา
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ ไม่ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจ
  ค่าใช้จ่าย 500 บาท
  *** หมายเหตุ ราคาค่าตรวจนี้ไม่รวมค่ายา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ ***

  การตรวจพิเศษ ฉีดสี ตรวจกระเพาะปัสสาวะ และท่อไต (Voiding Cystogram)
  วิธีการ ฉีดสี (Contrast Media) เข้ากระเพาะปัสสาวะ เพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูกระเพาะปัสสาวะ และหลอดไต หรือความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ และหลอดไต
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ ไม่ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจ
  ค่าใช้จ่าย 900 บาท

  <<- BACK