ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 •  


  ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1

  ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1.  ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพ กรุณาขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ช่อง 21-22 ,สิทธิคู่สัญญา ให้ขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนอาคารคุ้มเกศ
  2.  กดบัตรคิววัดความดันที่ขวามือหน้าต้องตรวจอายุรกรรม ชั่งน้ำหนัก ถือบัตรคิวและใบนัดไว้และให้ดูจอคิวด้านหน้าเคาน์เตอร์(จอด้านขวา)เมื่อถึงคิวให้ยื่นใบนัดเพื่อวัดความดัน
  3.  ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด กรุณาขึ้นบัตรที่แผนกเวชระเบียนก่อน
  4.  หลังจากวัดความดันแล้ว ท่านจะได้คิวสำหรับพบแพทย์ ให้เข้าไปรอด้านหน้าห้องตรวจ
  5.  เมื่อตรวจเสร็จแล้วกรุณาติดต่อจุดบริการที่ 3 เพื่อรับใบยา(ใบแนะนำการตรวจรักษา)และใบนัด
  6.  ถ้าต้องการใบแพทย์ กรุณาแจ้งแพทย์ในห้องตรวจ
  7.  ถ้าต้องการเลื่อนนัดกรุณาติดต่อโทร. 0 2534 7916 เวลา 1300-1500

  ปรับปรุงข้อมูล 16/02/2558

  ขั้นตอนการรับบริการ ห้องตรวจอายุรกรรม

  1. กดบัตรคิว
  วิธีการกดบัตรคิวเข้ารับบริการห้องตรวจอายุรกรรม
  1.1
  เลือกประเภท
  (สัมผัส หรือ แตะ ที่หน้าจอที่มีข้อความ)
       Embarrassed  ข้าราชการในเครื่องแบบ
       Embarrassed  บุคคลทั่วไป
  1.2 เลือกช่วงเวลานัด (สัมผัส หรือ แตะ ที่หน้าจอที่มีข้อความ)
       Embarrassed  ช่วงเช้า    ผู้ป่วยที่มีนัด  07.00-11.30 น.
       Embarrassed  ช่วงบ่าย   ผู้ป่วยที่มีนัด  13.00-14.30 น.
       Embarrassed  นอกเวลา  ผู้ป่วยที่มีนัด(นอกเวลา) 15.30-19.30 น.
  2 นั่งรอดู-ฟังเรียกหมายเลขเพื่อวัดความดันโลหิต และรับบัตรคิวพบแพทย์

   หมายเหตุ

  • กรุณามาตรวจตามวันเวลาที่นัด โดยมาก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที
  • กรุณามาเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ตามวันที่ระบุ
  • ไม่ต้องตามผลเลือด /ปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ผลอัลตร้าซาวด์ ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
  • กรุณานำซองยาเก่าหรือ นับและจดจำนวนยาเหลือใส่กระดาษมาด้วยทุกครั้ง
  • ถ้าแพทย์ที่นัดติดราชการ/ลากิจ จะจัดให้ตรวจกับแพทย์ท่านอื่นแทน
  • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดได้บริการในวันเสาร์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท(เบิกไม่ได้)
   
  อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1
  บริการ                      :  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   เวลา 0800-1600
  หมายเลขโทรศัพท์     :  โทร.0 2534 7914-15,โทร.ภายใน 2 7914-15

  แพทย์เฉพาะทาง

  ชื่อแพทย์

  ห้องตรวจอายุรกรรม

  คลินิก

  โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
  Cardio
  น.อ.ธนวิตต
  น.อ.วรงค์
  น.อ.กฤษฎา
  ร.ต.หญิงประจงจิตร
  น.พ.ปัญญภัทร์
  พ.ญ.มนัสวี
  น.พ.ธวัชชัย
  พ.ญ.เจนจิรา
  น.พ.รัชต์พงษ์
  น.พ.ชาญ
  น.พ.ภูริทัต
  จันทร์,อังคาร
  (งด - 20 ก.ย.55) ออกนอกเวลาวันจันทร์
  พุธ
  งด 1 ส.ค.55 - 31 ก.ค.56
  พฤหัสบดี
  พุธ
  จันทร์
  พฤหัสบดี
  จันทร์
  อังคาร
  พฤหัสบดี
  ศูนย์โรคหัวใจ
  พุธ
  จันทร์
  อังคาร
  น.อ.ชวลิต
  อังคาร
  -
  -
  -
  -
  -
  โรคจิตเวช
  Psychi
  น.อ.เอกภพ
  น.พ.ปิยะวัฒน์
  น.ต.วุฒิโชค
  พุธ,พฤหัสบดี
  อังคาร,ศุกร์
  พฤหัสบดี
  -
  -
  -
  โรคระบบโลหิตวิทยา
  Hemato
  น.อ.หญิงศันสนีย์
  น.ต.เขษม
  ร.ต.สรพงษ์
  ร.อ.ไกรพล
  จันทร์,ศุกร์
  จันทร์
  งด- 31 พ.ค.57
  จันทร์,ศุกร์
  -
  พุธบ่ายชั้น 3
  -
  -
  โรคระบบทางเดินอาหาร
  GI
  น.อ.ชินวัตร์
  น.ท.สุพจน์
  น.ต.บุญชัย
  น.ต.ระพีพันธุ์
  ร.อ.หญิงชนันทา
  พ.ญ.เพ็ชชรี
  น.พ.อุษณีย์
  น.พ.ธราดล
  น.พ.พินิจ
  น.พ.กัลยานี
  พฤหัสบดี
  อังคาร, พฤหัสบดี
  จันทร์, ศุกร์
  จันทร์
  อังคาร, ศุกร์
  อังคาร, ศุกร์
  ศุกร์
  พฤหัสบดี
  จันทร์
  พฤหัสบดี
  พุธเช้า ชั้น 3
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  โรคติดเชื้อ
  Infectious
  น.อ.บดินทร์
  น.อ.ธนาสนธิ์
  น.อ.หญิงภัทรวดี
  น.ท.พัทยา
  จันทร์, อังคาร
  อังคาร, พฤหัสบดี
  พุธ, ศุกร์
  พฤหัสบดี, ศุกร์
  พุธบ่าย OPD MED
  -
  -
  -
  โรคระบบทางเดินหายใจ
  Chest
  พล.อ.อ.อรรณพ
  น.อ.เดชพนต์
  น.อ.หญิงสุชาดา
  น.อ.หญิงเบญจมาศ
  น.อ.หญิงสุวรรณภา
  น.พ.จรัส
  พ.ญ.ดรุณี

  จันทร์
  อังคาร, พุธ
  พฤหัสบดี
  อังคาร, พุธ
  งด
  พุธ, ศุกร์
  อังคาร, ศุกร์

  จันทร์บ่าย ชั้น 3
  -
  -
  คลินิกวัณโรค
  พุธบ่าย
  -
  -

  โรคระบบต่อมไร้ท่อ
  Endocrine
  น.อ.หญิงบุษบา
  น.อ.พิทักษ์
  น.อ.พรชัย
  น.ท.หญิงอุษณีย์
  น.ต.หญิงสมโชดก
  พุธ, พฤหัสบดี
  จันทร์
  จันทร์, พฤหัสบดี
  อังคาร, พุธ
  จันทร์, พฤหัสบดี
  พุธบ่าย OPD MED
  -
  -
  -
  -
  โรคมะเร็ง
  ONCO

  ร.อ.หญิงชุติมา

  จันทร์, พฤหัสบดี

  พุธบ่าย ชั้น 3

  โรคระบบประสาท
  Neuro
  น.ท.หญิงสัญญณีย์
  น.ท.หญิงแสงเดือน
  น.ท.หญิงจิตรา
  น.ท.กฤติ
  จันทร์, พุธ
  งด - ส.ค.55
  จันทร์, พฤหัสบดี
  พุธ
  อังคารบ่าย ชั้น 3
  -
  -
  -
  โรคไต
  Nephro
  น.อ.กลศร
  น.อ.ทวีพงษ์
  น.ท.จักรพงศ์
  น.ท.พงศธร
  น.ต.หญิงวรวรรณ
  ร.ต.อนันต์
  ร.อ.หญิงนพนิต
  น.พ.ดวงกมล
  น.พ.พิเชษฐ
  พญ.กัลย์ยมล
  ร.อ.หญิงปิยะวดี
  นพ.พลเศรษฐ
  พ.ญ.สุธีญา
  อังคาร
  ศุกร์ (งด - 20 ก.ย. 55)
  อังคาร
  อังคาร, ศุกร์ (งด - 13 ก.ย.55)
  พฤหัสบดี
  ศึกษาต่อต่างประเทศ - 30 ส.ค.55
  พฤหัสบดี, ศุกร์
  พฤหัสบดี
  ศุกร์
  อังคาร
  พฤหัสบดี
  ศุกร์
  อังคาร
  จันทร์บ่าย OPD MED
  -
  -
  น.อ.อนุตตร
  จันทร์บ่าย
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  <<- BACK