ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 •  


  ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ
  ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.  โทร.0-2534-7182 ,โทร. 2-7182
   
   อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน

   บริการ                   :  วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.,วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.00

   นัดหมายล่วงหน้า    :  เวลา 1300 – 1600 โทร.0 2534 7182 ,โทร. 27182

   ปรับปรุงข้อมูล        :   1/12/2562  10.00 น.

  คลินิก|โรค

  จันทร์

  อังคาร

  พุธ

  พฤหัสบดี

  ศุกร์

  เสาร์

  อาทิตย์

  -
  น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
  น.ต.วรัศช์ภรณ์พลอยประสิทธิ์
  ร.ท.เกษม ยศไพบูลย์
  น.ต.หญิง วรุณฉัตร อิสริยาภัทร์
  ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
  (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
  ร.ท.หญิง ศศิรัตน์ วัฒนวิจารณ์ (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
  น.ต.หญิง วรุณฉัตร อิสริยาภัทร์
  น.ต.รณกร ปัญจพงษ์
  ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
  น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
  น.ต.เทพชัย ธรรมิกสกุล
  ร.อ.หญิงศุภัช เสนากัลป์
  น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
  น.ต.วรัศช์ภรณ์พลอยประสิทธิ์
  น.ต.หญิง มานิตา มีพร้อม
  ร.อ.หญิงธนพร ลยางกูร
  ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
  น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
  น.ต.วรัศช์ภรณ์พลอยประสิทธิ์
  น.ต.หญิง มานิตา มีพร้อม
  ร.อ.หญิงธนพร ลยางกูร
  ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
  ร.อ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา
  ร.ท.หญิง ศศิรัตน์ วัฒนวิจารณ์
  ร.อ.หญิง ศิระวดี วิริยะอุดมชาติ
   
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000
   

  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  • ให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
   นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.
   โทร.0 2534 7182 ,โทร. 27182

  คลินิกตรวจโรคจักษุวิทยา

  • คลินิกต้อหิน ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
  • คลินิกจอประสาทตา ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์
  • คลินิกกระจกตา ทุกวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี
  • คลินิกจักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ทุกวันอาทิตย์
  • คลินิกกุมารจักษุและกล้ามเนื้อตา ทุกวันจันทร์ และวันเสาร์
  • คลินิกประสาทจักษุ ทุกวันพุธ
  • คลินิกจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ทุกวันอังคาร

   


  <<- BACK