ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 •  


  จุดให้บริการของห้องเวชระเบียน
  จุดที่ 1  ห้องตรวจข้าราชการ อาคาร 8 ชั้น  (เฉพาะสิทธิ์บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)
            
              ให้บริการเวลา 07.00 - 11.00 น. ในวันเวลาราชการ
              ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ห้องตรวจข้าราชการ อาคาร 8 ชั้น
              กรณีบัตรใหม่ ให้มาใช้บริการที่ห้องบัตร ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
   
  จุดที่ 2 ห้องตรวจประกันสังคม ประกันสุขภาพ อาคาร 8 ชั้น (เฉพาะสิทธิ์ประกันสังคม,สิทธิ์ประกันสุขภาพ) 
   
              ให้บริการเวลา 07.00 - 11.00 น. ในวันเวลาราชการ
              ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ห้องตรวจ สลก1 (ห้องตรวจโรคทั่วไปสิทธิ์ประกัน
                      สังคม,สิทธิ์ประกันสุขภาพ อาคาร 8 ชั้น)
              กรณีบัตรใหม่ ให้มาใช้บริการที่ห้องบัตร ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ
   
  จุดที่ 3 ห้องตรวจโรคศูนย์หัวใจ  (เฉพาะสิทธิ์เงินสด และสิทธิ์บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)
          
              ให้บริการเวลา 07.00 - 11.00 น. ในวันจันทร์ อังคาร พุธ
              ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ศูนย์โรคหัวใจ
              กรณีบัตรใหม่ ให้มาใช้บริการที่ห้องบัตร ชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ
   
  จุดที่ 4 ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ออกได้ทุกสิทธ์)
   
              ให้บริการตลอด 24 ช.ม.
              ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ,เวชศาสตร์การบิน, 
                       รังสีรักษา, กายภาพบำบัด, และห้องตรวจ สลก 1 นอกเวลาราชการ 
   
  จุดที่ 5 ห้องเวชระเบียน ชั้น 2 บริเวณประตู 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (เฉพาะสิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ประกันสุขภาพ)
   
              ให้บริการเวลา 07.00 - 15.00 น. ในวันเวลาราชการ
              ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ,สิทธิ์ประกันสังคม และใบส่งตัว
                       จากคลินิกเครือข่าย หรือของหน่วยบริการสาธารณสุข ที่ใช้บริการตรวจรักษาที่ห้องตรวจ ชั้น 2
   
  จุดที่ 6 ห้องเวชระเบียน ชั้น 2 บริเวณประตู 1 อาคารคุ้มเกล้าฯ (เฉพาะสิทธิ์บัตรจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,เงินสด ,บริษัทคู่สัญญา)
              ให้บริการเวลา 07.00 - 15.00 น. ในวัน เวลาราชการ
              ให้บริการเวลา 15.30 - 19.30 น. สำหรับคลินิกนอกเวลา
              ให้บริการขึ้นบัตร ออกสิทธิ์ (VN) ให้กับผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องตรวจทุกห้องตรวจในวันเวลาราชการ
   
     หมายเหตุ

         เมื่อผู้ป่วยหรือญาติขึ้นสิทธิ์(vn) แล้วกรุณา ตรวจสอบ ห้องตรวจ,ชื่อ , นามสกุล ,สิทธิ์ในการรับการรักษา ให้ถูกต้อง จะมีผลต่อการสั่งยาโดยแพทย์

  <<- BACK
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง