ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 •  


  คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ(สิทธิ์ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม)

  ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ,สิทธิ์ประกันสังคม

  1.  มีใบนัด
      
          นัดตรวจที่ห้องตรวจสลก. ชั้น1 ขึ้นสิทธ์ (VN) ได้ที่ห้องตรวจสลก.1 อาคาร 8 ชั้น 
                   (ห้องตรวจโรคทั่วไป สิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ประกันสุขภาพ)
          สิทธิ์คลินิกเครือข่าย มีใบส่งตัว และรับการตรวจที่ห้องตรวจ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ขึ้นสิทธิ์ (VN)
                    ที่ห้องบัตรชั้น2 (บริเวณห้องทำบัตรเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ประตู 2) กดคิวตามคำแนะนำ
                    รับบริการที่ช่อง 21-25
          เจาะเลือด, X-ray ขึ้นสิทธิ์ (VN) ที่ห้องบัตรชั้น 2 (บริเวณห้องทำบัตรเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ประตู 2)
                     กดคิวตามคำแนะนำ รับบิรการที่ช่อง 21-25
          รับยาที่ห้องจ่ายยา ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  2.  ไม่มีใบนัด / ผู้ป่วยใหม่
      
          ติดต่อทำบัตรที่ห้องบัตร ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารคุ้มเกล้าฯ  
          ส่งตรวจที่ห้องตรวจ สลก.1  อาคาร 8 ชั้น (ห้องตรวจโรคทั่วไป สิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ประกันสุขภาพ)
          รับยาที่ห้องจ่ายยา สลก. 1 อาคาร 8 ชั้น
  3.  ผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตรวจทึ่ เวชศาสตร์การบิน (สวบ.), ตรวจที่รังสีรักษา และกายภาพบำบัด
   
          ติดต่อทำบัตรที่ห้องบัตร ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารคุ้มเกล้าฯ  
          ส่งตรวจตามห้องตรวจต่างๆ
          รับยาที่ห้องจ่ายยา ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารคุ้มเกล้าฯ
  หมายเหตุ
          
         * 
  ผู้ป่วยใช้บริการตรวจรักษาที่ชั้นไหน ให้รับบริการที่ห้องบัตรและรับยาที่ชั้นนั้นๆ
          *  เมื่อผู้ป่วยหรือญาติขึ้นสิทธิ์(vn) แล้วกรุณา ตรวจสอบ ห้องตรวจ,ชื่อ , นามสกุล สิทธิ์ในการรับการรักษา ให้ถูกต้อง จะมีผลต่อการสั่งยาโดยแพทย์

  <<- BACK
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง