โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


รู้จัก...ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่จากคนสู่คนได้
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดย นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


  Hits: 1250 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ผู้ป่วยโรคหัวใจ กับปัญหาสุขภาพช่องปาก (6/11/2562)
 เส้นทางที่แนะนำ วันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2562 (30/10/2562)
 แพทย์เตือนโรคเอ็มเอส ภัยเงียบใหม่วัยทำงาน (4/11/2562)
 วิธีจัดการกับ Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (18/10/2562)
 ป้องกันหวัด จัดการด้วย 2ร 2ล (22/10/2562)
 ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ในช่วงฤดูหนาว (17/10/2562)
 เชิญชวนประชาชนรักษาสุขภาพ พร้อมรับมือเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว (15/10/2562)
 6 ท่ากายบริหาร ลดเสี่ยงหกล้มในผู้สูงวัย (28/10/2562)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า (9/10/2562)
 เลี่ยงการซักผ้า บิดผ้า ที่มากเกินไปก่อนเป็นโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ (11/10/2562)
จำนวน 301 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง