โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


รู้จัก...ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่จากคนสู่คนได้
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดย นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


  Hits: 1243 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ยาคาร์บอน คือยาอะไร กินอย่างไรให้ถูกวิธี (4/3/2564)
 อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19, หลังฉีดวัคซีน ทำใมต้องรอ 30 นาที (3/3/2564)
 โรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง (23/2/2564)
 โรคอาหารเป็นพิษ (15/2/2564)
 เดินห้างอย่างไร? ปลอดภัยจาก COVID-19 (8/2/2564)
 กินยาให้ถูกวิธี (27/1/2564)
  5 วิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19 (22/1/2564)
 เลี่ยงได้เลี่ยง...สถานที่เสี่ยงติดเชื้อ (19/1/2564)
 การป้องกันโควิด-19 ระบาดใหม่ เป็นหน้าที่ของทุกคน (11/1/2564)
 เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด-19 (6/1/2564)
จำนวน 301 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง