โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


รู้จัก...ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่จากคนสู่คนได้
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดย นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


  Hits: 1289 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำการใช้เครื่องให้ยาระงับปวดด้วยตนเอง (19/9/2561)
 วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (10/9/2561)
 โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคตามฤดูกาล (3/9/2561)
 คำแนะนำอาการผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกที่ต้องรีบกลับมารักษาที่โรงพยาบาล (5/9/2561)
 ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ! ลดโรคไข้หวัดใหญ่ (23/8/2561)
 ปัจจัยใดบ้างทำให้เกิดโรคเรื้อรัง (NCDs) (12/9/2561)
 รู้ทัน... โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) (10/9/2561)
 ยุงลาย กับโรคไข้เลือดออก (29/8/2561)
 กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุปฏิบัติตัวรับมืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (27/8/2561)
 นอนให้หลับในผู้สูงอายุ (20/8/2561)
จำนวน 310 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  17  18  19  20 21  22  23  24  25  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง