โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


รู้จัก...ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่จากคนสู่คนได้
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดย นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


  Hits: 1245 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 วิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดโรคโควิด-19 (17/8/2563)
 8 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (6/8/2563)
 โรคไข้เลือดออก (29/7/2563)
 โรคในหน้าฝนที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังในลูกน้อย (22/7/2563)
 มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันไข้เลือดออก (20/7/2563)
 ดูแลเด็กในวิถีใหม่แบบ New Normal (14/7/2563)
 'โรคไข้ปวดข้อยุงลาย' หรือโรคชิคุนกุนยา (9/7/2563)
 เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้ (24/6/2563)
 ข้อแนะนำการใช้ หน้ากากผ้าของเด็ก ๆ (22/6/2563)
 ภัยเงียบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ (15/6/2563)
จำนวน 301 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง