โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


รู้จัก...ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่จากคนสู่คนได้
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดย นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


  Hits: 1248 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือ พื้นที่ที่มีการระบาด (28/2/2563)
 COVID-19 (ไวรัสโคโรน่า) คำแนะนำสำหรับประชาชน (27/2/2563)
 คำแนะนำสำหรับประชาชน COVID-19 (24/2/2563)
 โรคไข้เลือดออกอีกโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (17/2/2563)
 รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (11/2/2563)
 วิธีรับมือไวรัสโคโรนา อย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก (3/2/2563)
 ล้างมือปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโรค (30/1/2563)
 การล้างมือ ...หนึ่งในวิธีป้องกันโรค ที่ทำได้ง่ายที่สุด (27/1/2563)
 วิธีใส่หน้ากากอนามัย (27/1/2563)
 โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่2019 (27/1/2563)
จำนวน 301 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง