โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   การจัดการความรู้   ประชาสัมพันธ์
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ปี 2560

Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ

ศูนย์จัดการความรู้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เรียนเชิญ ดาวโหลดทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2560  ดังนี้


ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2560

  1.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา วิสัญญีวิทยา
  2.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  3.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์
  4.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ทันตกรรม
  5.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย
  6.  ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา โสต ศอ นาสิกกรรม
  7. ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  8. ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา พยาธิกรรม


  Hits: 757 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประชุมสัมมนา ณ สาธารณรัฐฮังการี (6/7/2554)
 รวมใจคิด พิชิต MDR (6/7/2554)
 กำหนดการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ พัฒนาคุณภาพ QCC และ KM (29/6/2554)
 อบรมวิชาการ Update Intensive Care in Cardio-Thoracic Patients (28/3/2554)
จำนวน 14 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1 2 ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง