โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    การจัดการความรู้   ประชาสัมพันธ์
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


โครงการอบรม Admin Intranet- Web หน่วยงานรุ่นที่ 2

ศูนย์การจัดการความรู้ ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรม Admin Intranet-Web หน่วยงาน รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 ก.ค.58 เวลา 1300-1600 ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ


โครงการอบรม Admin Intranet- Web หน่วยงาน
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 28 ก.ค. 58  เวลา 1300-1600
ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • เวลา 1300-1400 วิทยากร: นายกานนท์ ยิ้วยิ้ม
    ให้ความรู้ Admin Intranet- Web หน่วยงาน
  • เวลา 1400-1420 พัก- อาหารว่าง
  • เวลา 1420-1600 Work Shop : Admin Intranet- Web หน่วยงาน
  • ปิดการอบรม 1600

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 

คู่มือ สามารถ download คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ตเว็บไซต์ สำหรับหน่วยย่อยได้จากอินทราเน็ต รพ.ฯ ค่ะ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้ารับอบรมฯ เตรียมเอกสาร ไฟล์ .jpg , .pdf , .doc-x , excell และข้อมูลประวัติหน่วยงาน สำหรับทำ Work Shop ค่ะ


  Hits: 762 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ปี 2560 (10/2/2560)
 ตัวอย่างการเขียนทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ (17/1/2560)
 แต่งตั้ง คณก.ประสานการจัดการความรู้ที่ ๙๕/๕๗ (28/12/2558)
 แผนที่ความรู้ K-Map (28/12/2558)
 เรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ (3/9/2558)
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 (20/8/2558)
 โครงการอบรม Admin Intranet- Web หน่วยงาน (1/7/2558)
 KM DAY (8/9/2557)
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (2/2/2555)
 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (24/1/2555)
จำนวน 14 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง