โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    การจัดการความรู้   ประชาสัมพันธ์
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


เรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการ"ตลาดนัดความรู้" ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 1230 ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก ณ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ และ"ร่วม Vote บอร์ดขวัญใจชาวตลาด" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ต.หญิง สุพาณี พลแสน โทร. 2-2593-4

 


  Hits: 531 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ปี 2560 (10/2/2560)
 ตัวอย่างการเขียนทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ (17/1/2560)
 แต่งตั้ง คณก.ประสานการจัดการความรู้ที่ ๙๕/๕๗ (28/12/2558)
 แผนที่ความรู้ K-Map (28/12/2558)
 งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 (20/8/2558)
 โครงการอบรม Admin Intranet- Web หน่วยงานรุ่นที่ 2 (2/7/2558)
 โครงการอบรม Admin Intranet- Web หน่วยงาน (1/7/2558)
 KM DAY (8/9/2557)
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (2/2/2555)
 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (24/1/2555)
จำนวน 14 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง