โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน่วยงานรักษาพยาบาล  หน่วยประสาทศัลยศาสตร์    รายนามอาจารย์

รายนามอาจารย์


พล.อ.ท. ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์
ที่ปรึกษา

พล.อ.ท. ศุภโชค จิตรวาณิช
ที่ปรึกษา

พล.อ.ท. สุชิน บุญมา
ที่ปรึกษา

น.อ.พรยุทธ ปรีชายุทธ
ที่ปรึกษา

น.อ. ยอดรัก ประเสริฐ

น.อ.กลินท์ พนมมาศ

หัวหน้าสาย

น.ต.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์

น.ต.จักรี ธัญยนพพร

ร.อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข

ร.อ.พัฒสุข กฤติกากุล

ร.ท.พล อนันตวราศิลป์
 

..คลิ๊ก..ที่ชื่อเพื่ออ่านประวัติ

 

  Hits: 1077 [Rate it.]