ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา/มีปัญหาเรื่องยาปรึกษา
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก  ห้องเอ็กซเรย์  
 
 
 

จำนวนทั้งหมด   3 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 

       1.  ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (แผนกรังสีวินิจฉัย)
       2.  อาคารรังสีรักษา สมบูรณวณิชย์ (แผนกรังสีรักษา)
       3.  ชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น (แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

 

     แผนกรังสีวินิจฉัย

  1.  ผู้ป่วยได้รับการตรวจ จากห้องตรวจใดๆ
  2.  ผู้ป่วยมาที่กองรังสีกรรมพร้อมใบ request เพื่อรับการตรวจ
  3.  ผู้ป่วยมาส่งใบตรวจที่ห้องตรวจ และฝ่ายลงทะเบียนได้ทันที
  4.  ผู้ป่วยนัดตรวจพิเศษในวันหลัง เช่น GI study, BE, IVP, US, CT, Mammo ฯลฯ
           โดยผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวและค่าตรวจ
  5.  คิดราคาค่าตรวจจ่ายค่าตรวจเข้าสู่ระบบการเงิน
  6.  ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการรายงานผล
  7.  ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการถ่ายฟิล์ม หรือการตรวจ
  8.  ได้ผลของฟิล์มหรือภาพการตรวจ
  9.  การรายงานผลของรังสีแพทย์ในห้องอ่านฟิล์ม
 10. การรายงานผล พร้อมฟิล์มส่งให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ หรือรายงานผลพร้อมฟิล์มถูกส่งไปเก็บที่ ห้องเก็บฟิล์มใน
          กรณีที่ผู้ป่วยจะมารับภายหลัง
   แผนกรังสีรักษา 
  1.  ขึ้นบัตรที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  2.  จนท.รังสีรักษาค้นประวัติการตรวจ
  3.  พบแพทย์เพื่อรับการรักษา เช่น การฉายรังสี , การใส่แร่ , การให้เคมีบำบัด ต่อไป
  เวลาที่ให้บริการ
 
เอกซเรย์อุบัติเหตุแลุะ
                  ฉุกเฉิน

ให้บริการกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกซเรย์ทั่วไป
 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจ Ultrasound

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจ Mammogram

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น. และในกรณี   อุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 รังสีรักษา

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

  เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.
 
 
  สถานที่ตั้ง
         อาคารคุ้มเกล้าฯ กองรังสีกรรม ชั้น 2 ห้องเอกซเรย์หมายเลข 14
 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
             อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 เอกซเรย์ ห้องเบอร์ 10 ติดต่อสอบถามหมายเลข 27201 , 02- 5347201 ในเวลาราชการ
 อ่านต่อ...
 

สถานที่ตั้ง
          บริเวณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้า ภายในแผนกเอกซเรย์ ห้องตรวจหมายเลข 11 และหมายเลข 12 (เดินตามเส้นสีแดง)
หมายเลขโทรศัพท์
             02 –5347215
          
           
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์คือการใช้รังสีเอกซเรย์ส่งผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจไปยังหัววัดรังสี เพื่อเก็บข้อมูลส่งไปยังคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลข้อมูลเพื่อสร้างเป็นภาพอวัยวะนั้นๆออกมาเป็นภาพในระนาบต่างๆเพื่อใช้ในการวินิจฉัยของรังสีแพทย์

 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
           อาคารคุ้มเกล้าฯ กองรังสีกรรม ชั้น 2 ห้องหมายเลข 4
หมายเลขโทรศัพท์ 
           02 – 5347196 , 02 – 5347205
 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
             ตึกสลากกินแบ่งรัฐบาลชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 
            02-534-7215  เวลา 08.00-12.00 น.
            02-534-7422  เวลา 13.00-16.00 น.
 อ่านต่อ...
  สถานที่ 
              ห้องหมายเลข 8 กองรังสีกรรม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 
              0-2534-7211
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  7 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]