ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก  ห้องเอ็กซเรย์  
 
 
 

จำนวนทั้งหมด   3 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 

       1.  ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ (แผนกรังสีวินิจฉัย)
       2.  อาคารรังสีรักษา สมบูรณวณิชย์ (แผนกรังสีรักษา)
       3.  ชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น (แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

 

     แผนกรังสีวินิจฉัย

  1.  ผู้ป่วยได้รับการตรวจ จากห้องตรวจใดๆ
  2.  ผู้ป่วยมาที่กองรังสีกรรมพร้อมใบ request เพื่อรับการตรวจ
  3.  ผู้ป่วยมาส่งใบตรวจที่ห้องตรวจ และฝ่ายลงทะเบียนได้ทันที
  4.  ผู้ป่วยนัดตรวจพิเศษในวันหลัง เช่น GI study, BE, IVP, US, CT, Mammo ฯลฯ
           โดยผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวและค่าตรวจ
  5.  คิดราคาค่าตรวจจ่ายค่าตรวจเข้าสู่ระบบการเงิน
  6.  ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการรายงานผล
  7.  ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการถ่ายฟิล์ม หรือการตรวจ
  8.  ได้ผลของฟิล์มหรือภาพการตรวจ
  9.  การรายงานผลของรังสีแพทย์ในห้องอ่านฟิล์ม
 10. การรายงานผล พร้อมฟิล์มส่งให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ หรือรายงานผลพร้อมฟิล์มถูกส่งไปเก็บที่ ห้องเก็บฟิล์มใน
          กรณีที่ผู้ป่วยจะมารับภายหลัง
   แผนกรังสีรักษา 
  1.  ขึ้นบัตรที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  2.  จนท.รังสีรักษาค้นประวัติการตรวจ
  3.  พบแพทย์เพื่อรับการรักษา เช่น การฉายรังสี , การใส่แร่ , การให้เคมีบำบัด ต่อไป
  เวลาที่ให้บริการ
 
เอกซเรย์อุบัติเหตุแลุะ
                  ฉุกเฉิน

ให้บริการกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกซเรย์ทั่วไป
 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจ Ultrasound

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจ Mammogram

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น. และในกรณี   อุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 รังสีรักษา

 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

  เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.
 
 
  สถานที่ตั้ง
         อาคารคุ้มเกล้าฯ กองรังสีกรรม ชั้น 2 ห้องเอกซเรย์หมายเลข 14
 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
             อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 เอกซเรย์ ห้องเบอร์ 10 ติดต่อสอบถามหมายเลข 27201 , 02- 5347201 ในเวลาราชการ
 อ่านต่อ...
 

สถานที่ตั้ง
          บริเวณ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้า ภายในแผนกเอกซเรย์ ห้องตรวจหมายเลข 11 และหมายเลข 12 (เดินตามเส้นสีแดง)
หมายเลขโทรศัพท์
             02 –5347215
          
           
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์คือการใช้รังสีเอกซเรย์ส่งผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจไปยังหัววัดรังสี เพื่อเก็บข้อมูลส่งไปยังคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลข้อมูลเพื่อสร้างเป็นภาพอวัยวะนั้นๆออกมาเป็นภาพในระนาบต่างๆเพื่อใช้ในการวินิจฉัยของรังสีแพทย์

 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
           อาคารคุ้มเกล้าฯ กองรังสีกรรม ชั้น 2 ห้องหมายเลข 4
หมายเลขโทรศัพท์ 
           02 – 5347196 , 02 – 5347205
 อ่านต่อ...
  สถานที่ตั้ง 
             ตึกสลากกินแบ่งรัฐบาลชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 
            02-534-7215  เวลา 08.00-12.00 น.
            02-534-7422  เวลา 13.00-16.00 น.
 อ่านต่อ...
  สถานที่ 
              ห้องหมายเลข 8 กองรังสีกรรม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 
              0-2534-7211
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  7 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]