กองโสต ศอ นาสิกกรรม
 
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
E-learning
 
เกณฑ์การประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
บริการประชาชน
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจรักษา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลา
 
ศูนย์รักษาความผิดปกติทางการนอน
 
ห้องตรวจการได้ยินและฝึกพูด
 
ความรู้สู่ประชาชน
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
 เกณฑ์การรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (21/2/2020)
     กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ โทร. 0-2534-7368 อ่านต่อ


 ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (13/7/2017)
     ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Snoring and Obstructive sleep apnea) เป็นภาวะที่ไม่มีลมหายใจผ่านเข้าออกจากทางเดินหายใจส่วนบนหรือหายใจน้อยลงอย่างต่อเนื่องขณะหลับ เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจมากจนกระทั่งทำให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาติดต่อ  ห้อง โสต ศอ นาสิกรรม ล่วงหน้า 0-2534-7180อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม
 
-
 การบรรยายในหัวข้อ Resident Research Progression (6/12/2019)
     น.ท.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า อาจารย์แพทย์กองโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Resident Research Progression" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการแพทย์แก่แพทย์ประจำบ้านและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ อันก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์ต่อไปอ่านต่อ


 นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติสหพันธ์โสตนาสิกลาริงซ์วิทยาแห่งยุโรปและการผ่าตัดศีรษะและคอ 2019 (2/7/2019)
     น.ต.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า อาจารย์แพทย์กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง " Cost-utility analysis of a universal newborn hearing screening program and high risk newborn hearing screening program in Bhumibol Adulyadej Hospital " ในงานประชุมวิชาการนานาชาติสหพันธ์โสตนาสิกลาริงซ์วิทยาแห่งยุโรปและการผ่าตัดศีรษะและคอ 2019 (Congress of European ORL-Head & Neck Surgery 2019) ครั้งที่ 5 ซึ่งการนำเสนองานวิจัยดังกล่าวนี้อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 (7/5/2019)
     น.ต.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า แพทย์กองโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Burkitt's Lymphoma of Maxillary Sinus at Bhumibol Adulyadej Hospital : A Case Report in Thailand" ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งการนำเสนองานวิจัยดังกล่าวนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก โดย พ.อ.หญิง รศ.พญ.ปริยนันทน์ จารุจินดา ประธานกรรมการวิชาการอ่านต่อ


ทั้งหมด..