โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น.
หมายเหตุ : ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 025347180
โทร.0 2534 7182 ,โทร.ภายใน 2 7182

 อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล

 บริการ                 : วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600
 หมายเลขโทรศัพท์ :
 โทร.0 2534 7182 ,โทร.ภายใน 2 7182
  ปรับปรุงข้อมูล         :  02/07/2555  10.00
 คลินิก|โรค

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

 วันศุกร์ 

-

อ.พีระพันธ์
อ.วิทยา
อ.จิตรสุดา
อ.อาทิมา
อ.พัทธชัย

อ.พีระพันธ์
อ.สมหมาย
อ.เศิกสันต์
อ.จงรักษ์
อ.จารุวรรณ
อ.กรองกาญจน์
อ.สุคนธาวดี

อ.วิทยา
อ.จิตรสุดา
อ.อาทิมา
อ.พัทธชัย

อ.พีระพันธ์
อ.เศิกสันต์
อ.จารุวรรณ
อ.กรองกาญจน์
อ.สุคนธาวดี

อ.เศิกสันต์
อ.จงรักษ์
อ.จารุวรรณ
อ.กรองกาญจน์
อ.สุคนธาวดี
อ.จิตรสุดา
อ.อาทิมา
อ.พัทธชัย

 คลินิกภูมิแพ้

-

-

-

อ.เฉลิมพร

-

 คลินิกนอนกรน

-

-

-

อ.จงรักษ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


  Hits: 3814 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ. (20/6/2560)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม (18/5/2552)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]