โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจผิวหนัง
ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น.  โทร. 02-534-7953-4 ,27953-4

 บริการ                   :  วันจันทร์-วันศุกร์    เวลา 0800-1600
 หมายเลขโทรศัพท์ 
:   02-534-7953-4 ,27953-4
 ปรับปรุงข้อมูล        
:  28/06/2555  10.00

คลินิก|โรค

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

 วันศุกร์ 

-

น.อ.หญิง ชมนาด นวลปอด

น.อ.หญิง ชมนาด นวลปอด

พล.อ.ท.หญิง สุปรียา ศิริมาจันทร์

น.อ.หญิง ชมนาด นวลปอด

พล.อ.ท.หญิง สุปรียา ศิริมาจันทร์

-

น.อ.หญิง สวณี ชุนหจินดา

น.อ.หญิง สวณี ชุนหจินดา

น.อ.หญิง สวณี ชุนหจินดา

น.อ. สิริวัฒน์ ภัทราการญจน์

น.อ.หญิง สวณี ชุนหจินดา

-

น.อ. สิริวัฒน์ ภัทราการญจน์

น.อ. สิริวัฒน์ ภัทราการญจน์

ร.อ. ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์

ร.อ. ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์

น.อ. สิริวัฒน์ ภัทราการญจน์

-

ร.อ. ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์

ร.อ. ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์

- -

ร.อ. ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์


  Hits: 2963 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม (18/5/2552)
จำนวน 18 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]