โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ห้องตรวจจักษุกรรม

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7181 ,โทร.0 2534 7185


อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน
บริการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 0800-1600
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร.0 2534 7181 ,โทร.0 2534 7185
ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2555 10.00
 
หมายเหต
  • ไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร 0-2534-7181-82 เวลา 14.00-15.00 น.
  • ผู้ป่วยนัด ใช้สิทธิ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ติดต่อขึ้นสิทธิที่ห้องจักษุ ชั้น 2 ก่อนพบแพทย์
  • ผู้ป่วยนัด ใช้สิทธิ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ติดต่อขึ้นสิทธิที่เวชระเบียน ชั้น 2 ช่อง 22,24 ก่อนพบแพทย์
  • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริการในวันเสาร์ เวลา 07.30-11.30 น. โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)

  Hits: 4255 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ศูนย์โรคภูมิแพ้ (3/2/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (18/5/2552)
จำนวน 18 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]