โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ศูนย์โรคภูมิแพ้

ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ให้บริการและรับปรึกษาปัญหาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รายชื่อแพทย์ พล.อ.ต.หญิงกณิกา ภิรมย์รัตน์, น.อ.วิษณุ ภู่ทอง, น.อ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์, น.อ.หญิงศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์, นพ.ธนวรรธน์ เครือคล้าย, พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงศ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7862

 • วันจันทร์ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 13.00-16.00 น.
 • วันอังคาร (โรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่-ให้บริการทดสอบการแพ้ยาทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน) เวลา 09.00-14.00 น.
 • วันพุธ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 09.00-12.00 น.

ปรับปรุงข้อมูล: 14 พ.ย.60


ให้บริการ

 • ตรวจและประเมินอาการ และรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์
 • ให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา และอุปกรณ์ยา
 • การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง (skin prick test) และเจาะเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ (specific IgE)
 • การทดสอบการแพ้อาหาร (oral challenge test) และการแพ้ยา (drug provocation test)
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (lung function test)
 • การส่องกล้องทางจมูก และตรวจเซลล์จมูก (Nasal Cytology)
 • การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการให้วัคซีน (subcutaneous immunotherapy)
 • การตรวจประเมินความไวของหลอดลม (exhaled nitric oxide)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Hits: 1396 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 คำแนะนำในการให้บริการ (4/7/2555)
 ห้องตรวจโภชนบำบัด (20/6/2560)
 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารคุ้มเกศ ชั้น 1 (18/5/2552)
 ห้องตรวจศัลยกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจผิวหนัง (28/6/2555)
 ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ (18/5/2552)
 ห้องตรวจสูตินรีกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจทันตกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจจักษุกรรม (18/5/2552)
จำนวน 18 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]