รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ    งานพัฒนาคุณภาพ   โครงการที่พัฒนาไปแล้ว  
  โครงการที่พัฒนาไปแล้ว   
เนื้อหา   
         ครั้งที่ 3 พ.ค.-ก.ค.2552

       ครั้งที่ 4 พ.ค.-ก.ค.2553

 
 

              

 
 

           ขั้นต่อเนื่องมีการปรับปรุงแบบประเมินการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis Syndrome และพัฒนาระบบ IT ช่วยในการติดตามประเมินผลเริ่มดำเนินการ มี.ค.2553 (อยู่ช่วงปรับปรุงดำเนินการ)

 อ่านต่อ...
 

          โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการป้องกันการติดเชื้อบาดแผลผ่าตัดโดยมีการพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้

 อ่านต่อ...
           โดยทำการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้สารน้ำและการเจาะเลือด การเจาะเลือดเพาะเชื้อในช่วง  29 ม.ค. และ 9 ก.พ.2553
 อ่านต่อ...
         เริ่มดำเนินงาน 11-25   ก.พ.52  ในกลุ่มบุคลากรทางการพยาบาลประกอบด้วย พยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล เจ้าหน้าที่รังสี กายภาพบำบัด คนงานเป็นต้น มีการพัฒนาประเด็นสำคัญดังนี้
 อ่านต่อ...
         เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับมีการตื่นตัวในการล้างมือเพื่อลดการติดเชื้อทำเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธ.ค.2552
 อ่านต่อ...
         เริ่มดำเนินงาน พ.ค.51 พ.ค.52 มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้
 อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด  7 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]