รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ    การศึกษาและฝึกอบรม  ข่าวการศึกษา  
  ข่าวการศึกษา   
เนื้อหา   
 

     1.  นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชาย ปี 1 และ ปี 2 (ชั้นปีละ 1 ครั้ง)     
     2
.  นักเรียนพยาบาลทหารอากาศหญิง ปี 1 และ ปี4
(ชั้นปีละ 1 ครั้ง)     
    
3.  นักศึกษาแพทย์
(กองแพทย์ศาสตร์จะเป็นผู้ประสานตามวาระ)     
    
4.  พยาบาลวิชาชีพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
     
    
5.  พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (ปีละ 1 ครั้ง)
     
    
6.  พนักงานช่วยการพยาบาลใหม่
(ปีละ 2 รุ่น)     
    
7.  พนักงานแผนกหน่วยจ่ายกลาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
     
    
8.  พนักงานทำความสะอาด
(ปีละ 1 ครั้ง)     
     
9.  สถานบริการเครือข่าย สปสช.  ( 2 กลุ่ม/ปี)

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]