รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ  Download: เอกสารประชุมวิชาการ  
 

เอกสาร download งานประชุมวิชการ "Case Disussion in infection control"
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ
-------------------------------------------------------------------------------------
คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร
หรือ scan QR-code เพื่อ download file
 

 

 

เอกสาร download ประชุมวิชาการ การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 7/2560
ในหัวข้อ "Special issue in infection control"
วันที่ 24 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"
-------------------------------------------------------------------------------------
 

 

เอกสารโครงการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 6/2559
ในหัวข้อ "Review of infection Control"
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ
-------------------------------------------------------------------------------------

 

เอกสารโครงการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 5/2558
เรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรไร้ปัญหา (Environmental management for infection control)"
วันที่ 3 ก.ย.58 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ
----------------------------------------------------------------------------------------

 

เอกสารโครงการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 4/2557
เรื่อง ความท้าทายกับงาน IC ในทศวรรษนี้ “Challenge for infection control Practices
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC  DAY ครั้งที่ 3/2556
Sharing & Learning & Doing Infection Control
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารคุ้มเกศ
----------------------------------------------------------------------------------

จำนวนทั้งหมด  6 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]