รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ    รู้จักองค์กร  ภาระกิจ  
  ภาระกิจ   
เนื้อหา   
 

    1.  สอดส่องและติดตาม (Surveillance) การเกิดโรคติดเชื้อดังต่อไปนี้        
        
1.1  โรคที่ทำให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคที่ระบาดหรืออาจจะระบาดในโรงพยาบาลได้        
         
1.2  โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล
   
   
2.
  รายงานการเกิดโรคติดเชื้อ         
         
2.1  โรคติดเชื้อที่ระบาดในโรงพยาบาล
        
        
2.2   โรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้งกรมควบคุมโรคติดต่อ
    
   
3.  รวบรวมสถิติของโรคติดเชื้อต่างๆที่พบในโรงพยาบาล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทราบเป็นระยะ ๆ
    
   
4.  วางนโยบายในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ตลอดจนวางแนวปฏิบัติการทำ
          
          
ความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ อาหารและน้ำในโรงพยาบาล
    
   
5.
  ให้การศึกษาและแนะนำแก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับวิธีและการป้องกัน
          
การแพร่กระจายของโรค    
   
6.
  กำหนดวิธีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ตลอดจนวิธีให้ภูมิคุ้มกัน

..

 
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]