รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ    รู้จักองค์กร  บุคลากร  
  บุคลากร   
เนื้อหา   
 

                            ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ
            และประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
   
 นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรวดี  นาราวงศ์        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2544 ถึง ปัจจุบัน
     นาวาอากาศเอก       อิสรา     บุญสาธร       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2536 - 2544
     นาวาอากาศเอก       วิศิษฐ์    ดุสิตนานนท์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2532 - 2536

 

 

ผู้บริหารปัจจุบันนาวาอากาศเอกธนาสนธิ์ ธรรมกุล

ประเภทวิชาชีพ

ชื่อ-สกุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แพทย์ จำนวน 3 คน

1. น.อ.หญิง ภัทรวดี  นาราวงศ์      

2. น.อ. ธนาสนธิ์  ธรรมกุล
3. น.ท. พัทธยา  เรียงจันทร์

แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

หน.แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
พยาบาล จำนวน 3 คน

1. ..หญิง พรรณวดี  จตุภมรศรี

2. น.ท.หญิง อัจฉรา  นวแจ่มตระกูล

3. ..หญิง อรุณศรี    ปลาศาล

หน.พยาบาลหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

พยาบาลหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

พยาบาลหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นางสุวรรณา   ศิริโพธิ์ จนท.งานธุรการ
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]