รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ    การศึกษาและฝึกอบรม  ข่าวการศึกษา  
  ข่าวการศึกษา   
เนื้อหา   
 

     1.  นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชาย ปี 1 และ ปี 2 (ชั้นปีละ 1 ครั้ง)     
     2
.  นักเรียนพยาบาลทหารอากาศหญิง ปี 1 และ ปี4
(ชั้นปีละ 1 ครั้ง)     
    
3.  นักศึกษาแพทย์
(กองแพทย์ศาสตร์จะเป็นผู้ประสานตามวาระ)     
    
4.  พยาบาลวิชาชีพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
     
    
5.  พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (ปีละ 1 ครั้ง)
     
    
6.  พนักงานช่วยการพยาบาลใหม่
(ปีละ 2 รุ่น)     
    
7.  พนักงานแผนกหน่วยจ่ายกลาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
     
    
8.  พนักงานทำความสะอาด
(ปีละ 1 ครั้ง)     
     
9.  สถานบริการเครือข่าย สปสช.  ( 2 กลุ่ม/ปี)

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]