โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา

ศูนย์โรคภูมิแพ้

ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ให้บริการและรับปรึกษาปัญหาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รายชื่อแพทย์ พล.อ.ต.หญิงกณิกา ภิรมย์รัตน์, น.อ.วิษณุ ภู่ทอง, น.อ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์, น.อ.หญิงศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์, นพ.ธนวรรธน์ เครือคล้าย, พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงศ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7862

 • วันจันทร์ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 13.00-16.00 น.
 • วันอังคาร (โรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่-ให้บริการทดสอบการแพ้ยาทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน) เวลา 09.00-14.00 น.
 • วันพุธ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 09.00-12.00 น.

ปรับปรุงข้อมูล: 14 พ.ย.60


ให้บริการ

 • ตรวจและประเมินอาการ และรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์
 • ให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา และอุปกรณ์ยา
 • การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง (skin prick test) และเจาะเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ (specific IgE)
 • การทดสอบการแพ้อาหาร (oral challenge test) และการแพ้ยา (drug provocation test)
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (lung function test)
 • การส่องกล้องทางจมูก และตรวจเซลล์จมูก (Nasal Cytology)
 • การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการให้วัคซีน (subcutaneous immunotherapy)
 • การตรวจประเมินความไวของหลอดลม (exhaled nitric oxide)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Hits: 1484 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม (18/5/2552)
 ห้องตรวจข้าราชการในเครื่องแบบ (18/5/2552)
 ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ (18/5/2552)
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
 คลินิกฝังเข็ม (13/7/2553)
 ห้องตรวจพิเศษสูติกรรม (30/5/2556)
 นิติเวชคลินิก (1/11/2556)
 การตรวจ MRI ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง (24/9/2558)
จำนวน 18 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1 2 ]